Katalogai


Leidinių užsakymas ir skolinimas

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės elektroninis katalogas pradėtas kurti 2001 04 01.  Šiuo metu yra 221 604 dokumentų bibliografiniai įrašai ir 333 547 analiziniai įrašai. Kataloge galima rasti informacijos apie lietuviškas knygas, knygas užsienio kalbomis, žemėlapius, natas, garso ir vaizdo įrašus, elektroninius išteklius, periodinius ir tęstinius leidinius.

Katalogas nuolat pildomas naujai gautų ir rekataloguojamų dokumentų iš fondų įrašais. Bibliografiniai įrašai kuriami vadovaujantis kompiuterinių bibliografinių įrašų sudarymo metodika. Kuriami tik išsamūs įrašai, kurie leidžia dokumentus surasti pagal jų antraštes, rengėjus, kolektyvų pavadinimus, tematiką, kalbas. Užtikrinant vartotojams greitą prieigą prie dokumentų ir informacijos, bibliografiniuose įrašuose pateikiami turiniai, dokumentų priklausomybės ženklai, autografai, ekslibrisai, dedikacijos, spaudai. Asmeninių bibliotekų  ir kolekcijų dokumentai nurodomi katalogo dalyse, kur galima atskira paieška.

Rengiami straipsnių bibliografiniai (analiziniai) įrašai iš mokslo darbų, natų, garso dokumentų, su Panevėžio kraštu susijusių dokumentų.


Lietuvos virtuali biblioteka
Portalas iBiblioteka