„Panevėžio krašto vandens ir žemės vardai“

Žaisdami šį žaidimą pasitikrinsite, kaip gerai žinote Panevėžio rajono gyvenamųjų vietovių ir vandens telkinių pavadinimus bei sužinosite dar negirdėtų. Žaidimas skirtas Vietovardžių metams pažymėti.

Iliustracija iš žaidimo „Panevėžio krašto vandens ir žemės vardai“

Apie Vietovardžių metus

Senieji vietovardžiai – Lietuvos kultūros, istorijos ir kalbos vertybė. Daugelis jų yra itin archaiški, senesni už visus rašytinius šaltinius. Juose glūdi etnologinė, lingvistinė, paleogeografinė, istorinė, kultūrinė ir kita svarbi informacija, saugotina kaip Lietuvos ir pasaulio kultūros palikimo dalis. Pasak LR kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko, „Lietuvos vietovardžiai – tai atminties ir kalbos lobynas, o kartu – mūsų protėvių kūrybingumo išraiška“. Deja, nuo sovietmečio iki šių laikų iš juridinės vartosenos jau yra išbraukta tūkstančiai istorinių vietovardžių ir stebima tolesnė jų nykimo tendencija – kaimui likus be gyventojų ir trobesių, jo teritorijai suteikiamas gretimos gyvenamosios vietovės pavadinimas. Pagal dabar galiojančią įstatyminę bazę grėsmė išnykti yra iškilusi dar 4 000 Lietuvos kaimų ir viensėdžių vardų. Todėl LR Seimas, Etninės globos kultūros tarybos paskatintas, 2019-uosius yra paskelbęs Lietuvos vietovardžių metais. Tuo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į istorinių vietovardžių naikinimo problemą bei paskatinti stabdyti šį, mūsų kultūros palikimui pražūtingą procesą.