Periodikos skaitykla

Respublikos g. 14, III a.

Tel. (8 45) 50 16 51, el. p. periodika@pavb.lt

Periodikos skaityklaPeriodikos skaitykla – erdvė, kurioje galite paskaityti periodinius leidinius, studijuoti ar dirbti.

Skaityklos periodinių leidinių fondas yra suskirstytas į dvi erdves: laikraščių ir žurnalų. Atvirąjį fondą sudaro apie 1000 pavadinimų leidinių:

  • einamųjų  metų Lietuvos laikraščiai ir žurnalai,
  • einamųjų metų užsienio šalių periodiniai leidiniai,
  • Lietuvos aukštųjų mokyklų moksliniai ir tęstiniai leidiniai,
  • universalūs informaciniai leidiniai,
  • enciklopedijos ir žodynai.

2023 m. kai kuruos elektroninius periodinius leidinius galite skaityti portale ibiblioteka.lt. Elektroniniams leidiniams yra suteikta atviroji  arba ribotoji prieiga. Atvirosios prieigos leidiniams skaityti nereikalingas portalo naudotojo identifikavimas, t. y.  elektroninius leidinius galima skaityti neprisijungus. Ribotosios prieigos leidinių numerius gali skaityti tik registruoti ir prisijungę  portalo naudotojai. Vienu metu galima pasiskolinti ir skaityti tik du numerius. Jei norėsite skaityti trečią el. dokumentą, vieną iš pasiskolintų reikia grąžinti.

Periodikos skaitykloje yra grožinės literatūros fondas užsienio kalbomis. Visus leidinius iš šio fondo galima skolintis į namus.

Periodikos skityklaSkaitykloje yra 30 darbo vietų ir 6 kompiuterizuotos darbo vietos. Veikia belaidis internetas.

Skaityklos darbuotojai ne tik padeda susirasti reikiamą informaciją atvirajame fonde, bet teikia konsultacijas dėl bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių naudojimo ir užklausų.