Kultūros paso edukacijos

Knygnešio kelias

Registracija į edukaciją

Edukacinės programos metu dalyviai susipažins su istoriniu XIX a. pabaigos kontekstu – lietuviškos spaudos draudimo laikmečiu, su unikaliu reiškiniu lietuvių tautos istorijoje – knygnešyste. Užsiėmimo metu bus pristatomi žymiausi Aukštaitijos krašto knygnešiai, jų gabenti uždrausti lietuviški leidiniai, spausdinti Mažojoje Lietuvoje. Apžvelgiami Panevėžio krašto knygnešių keliai, ypatingą dėmesį skiriant Panevėžio krašte veikusiai slaptai Garšvių knygnešių draugijai. Pasakojimas iliustruojamas nuotraukomis, spaudiniais, vaizdo ir garso įrašais iš bibliotekos fondų. Interaktyvios viktorinos metu dalyviai galės pasitikrinti ir įtvirtinti gautas žinias.

 • Skirta klasėms 5–7
 • Grupė 15–30 dalyvių
 • Trukmė 60 min.

Kviečiame registruotis el. p. ieva.spietiniene@pavb.lt, tel. +370 616 197 03

Kaina: 3 EUR

Kūrybinio rašymo dirbtuvės

Registracija į edukaciją

Kūrybinio rašymo laboratorija – erdvė, kurioje akimirksniu skleidžiasi kūrybiniai gebėjimai. Užsiėmimo metu išbandysite įvairius rašymo pratimus ir kūrybiškumą išlaisvinančias technikas, susipažinsite su slapčiausiais garsių rašytojų rašymo ritualais ir nustebsite, kaip lengvai galima pažadinti miegančią kūrėjo „mūzą“.

 • Skirta klasėms 8–10
 • Grupė 10–30 dalyvių
 • Trukmė 60 min.

·         Vieta: bibliotekos Centriniai rūmai, Respublikos g. 14, Panevėžys

Kviečiame registruotis el. p. ieva.spietiniene@pavb.lt, tel. +370 616 197 03

Kaina: 3 EUR

Tautiškos giesmės atodangos

Registracija į edukaciją

Edukacinės programos metu išgirsite pasakojimą apie Lietuvos tautinio atgimimo žadintojus carinės priespaudos sąlygomis. Apžvelgsite lietuviškos spaudos draudimo laikmetį ir tuo metu slapta leistus lietuviškus leidinius. Išskirtinis dėmesys bus skirtas Vinco Kudirkos asmenybei ir jo visuomeninei-politinei veiklai, „Tautiškos giesmės“ atsiradimo istorijai ir raidai. Turėsite galimybę pamatyti autentišką 1898 m. „Varpo“ numerį, kuriame pirmą kartą išspausdinta Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“. Dalyvausite viktorinoje, į kurios klausimus atsakysite naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais.

 • Skirta klasėms 7–9
 • Grupė iki 30 dalyvių
 • Trukmė 60 min.

Kviečiame registruotis el. p. ona.peseckaite@pavb.ltjolanta.sriubiene@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 52

Vieta: bibliotekos Centriniai rūmai, Respublikos g. 14, Panevėžys.

Kaina: 3 EUR

Pritaikyta emocinę, raidos negalią turintiems asmenims

Knygomanija

Registracija į edukaciją

Edukacinės programos metu turėsite galimybę išlaisvinti vaizduotę, kitaip pažvelgti į skaitymą ir sukurti savo skaitytos knygos anonsinį filmuką. Dirbsite su planšetiniais kompiuteriais, kuriuose įdiegta speciali vaizdo įrašų kūrimo programa, padėsianti lengvai įgyvendinti kūrybinius sumanymus.

 • Skirta klasėms 7–9
 • Grupė iki 25 dalyvių
 • Trukmė 1–2 val.

Kviečiame registruotis: el. p. toma.apynyte-kirsliene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 36

Vieta: bibliotekos Centriniai rūmai, Respublikos g. 14, Panevėžys.

Kaina: 4 EUR

Pritaikyta emocinę, raidos negalią turintiems asmenims

Teatras yra žaidimas

Registracija į edukaciją

Edukacinė programa siekia suteikti moksleiviams galimybę dalyvauti improvizuotame priėmime į teatro studiją, pajausti, ką reiškia išbandyti jėgas scenoje ir išgyventi aktoriaus potyrius, suvokti vaidybinio proceso vientisumą, ugdyti kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, suteikiant bendravimo ir asmeninės kūrybos džiaugsmą. Be to, tai puiki galimybė įgyti drąsos saviraiškai ir viešam kalbėjimui. Per žaidimą moksleiviai bus skatinami sukurti ir asmeninį, ir grupinį etiudą, įsijungti į gyvą teatrinį veiksmą ir atskleisti savo kūrybinį potencialą.

Šia programa siekiama supažindinti su teatrinio meno raiška, su aktoriaus profesijos ir aktorinio meistriškumo subtilybėmis ir atradimais, suteikti galimybę išmėginti kūrybines jėgas scenos mene, atskleisti kūrėjo sceninį žavesį. Programos dalyviai susipažins su laiko patikrinta režisieriaus Juozo Miltinio aktorinio ugdymo metodika, bus paskatinti domėtis teatru, jo istorija. Užsiėmimas vyksta režisieriaus Juozo Miltinio autentiškoje aplinkoje; kūrybinę programą veda Juozo Miltinio dramos teatro aktorius. Po šio ekspresyvaus teatrinio žaidimo vyksta dalyvių susitikimas su aktoriumi – aptariami rezultatai, diskutuojama, atsakoma į moksleivių klausimus.

 • Skirta klasėms 7–8
 • Grupė iki 25 dalyvių
 • Trukmė – 60 min.

Kviečiame registruotis: el. p. miltinis@pavb.lt   tel.: (8 45) 43 69 89;  8 616 19 168.

Vieta:  Juozo Miltinio palikimo studijų centras, Algirdo g. 54–19, Panevėžys

Kaina: 5 EUR

Knygos chirurgija

Registracija į edukaciją

Edukacijos metu mokiniai susipažins su knygos istorija, popieriaus gamyba, restauratoriaus profesiją, jo darbo ypatumus, darbo priemonėmis ir medžiagomis. Studijuos knygos anatomiją. Ypatingas dėmesys skiriamas pagrindiniam knygą sudarančiam elementui – popieriui, jo vidiniam pasauliui : kas yra plaušas? Ligninas? Kas lemia popieriaus tvirtumą? Kodėl popierius keičia spalvą? Kas yra rūgštys? kodėl popierius sensta? Ar įmanoma sustabdyti senėjimą ir kaip? Kas yra rašalo korozija? Dalyviams siekiama atskleisti įdomų vidinį knygos pasaulį, kuriame nuolat vyksta įvairūs procesai, parodantys, kad knyga yra gyva. Tai padės mokiniams suvokti knygos vertę ir saugojimo svarbą.

 • Skirta klasėms 5–12
 • Grupė iki 10 dalyvių
 • Trukmė 60 min.

Kviečiame registruotis: el. p. edukacijos@pavb.lt; tel. +370 616 19 703

Vieta: bibliotekos Centriniai rūmai, Respublikos g. 14, Panevėžys.

Kaina: 5 EUR

K. Borutos kūryba: iš e.paveldo lobyno

Registracija į edukaciją

Naudojantis virtualios Lietuvos elektroninio paveldo sistemos www.epaveldas.lt vaizdine, garsine, tekstine medžiaga, supažindinti moksleivius su (1) Kazio Borutos gyvenimo laikotarpio istoriniu kontekstu, įliustruotu senosiomis fotografijomis ; (2) aktoriaus įgarsinta Kazio Borutos biografija; (3) įgarsinta/skaitmeninta grožine kūryba (poezija, proza, tame tarpe apysaka „Baltaragio malūnas“); (4) skaitmenintomis Kazio Borutos publikacijomis laikraštėlių kolekcijoje; (5) K. Borutos išverstų knygų paroda; (6) portalu www.epaveldas.lt; Inovatyvioje literatūros pamokoje moksleiviai kartu su edukatoriumi, tyrinės rašytojo Kazio Borutos biografiją, gyvenimo laikotarpio istorinį kontekstą, susipažins su įvairių žanrų rašytojo kūryba – nuo pirmųjų eilėraščių mokykliniuose laikraštėliuose, straipsnių periodinėje spaudoje iki vieno įspūdingiausių lietuviškų meilės romanų „Baltaragio malūnas“. Sužinos visus rašytojo slapyvardžius ir kur juos galima rasti. Apžiūrės Kazio Borutos išverstų knygų parodą.Tobulins skaitmeninius gebėjimus mokydamiesi susirasti suskaitmenintus rašytojo kūrinius portale www.epaveldas.lt , klausysis unikalių garso įrašų, pažins rašytojo kūrinius išreikštus įvairiomis meninėmis priemonėmis, atliks įvairias praktines užduotis. Edukacijos metu moksleiviai aktyviai klausysis bei atliks praktines užduotis, Įsivertins įgytas žinias ir aptars vykdytas veiklas.

 • Skirta klasėms 8
 • Grupė 20–30 dalyvių
 • Trukmė 90 min.

Kviečiame registruotis el. p. ieva.spietiniene@pavb.lt, tel. +370 616 197 03

Vieta: bibliotekos Centriniai rūmai, Respublikos g. 14, Panevėžys.

Kaina:  3 EUR