Užsienio duomenų bazės

EBSCO Publishing

Visateksčiai mokslo ir populiarieji žurnalai medicinos, verslo, ekonomikos klausimais, laikraščiai, žinynai anglų kalba, duomenys apie verslo kompanijas, fotografijos, žemėlapiai, vėliavos.

Prisijungimas nutolusiems vartotojams yra čia

EBSCO duomenų bazėje – dar vienas nemokamas išteklius. Disertacijų duomenų bazė „OpenDissertations“. Disertacijos yra vertingas informacijos šaltinis, kadangi jose yra gana detali informacija apie atliktą tyrimą. „OpenDissertations“ yra atviros prieigos duomenų bazė, sukurta padėti tyrėjams  rasti istorines ir šiuolaikines disertacijas jos sukūrimą  remia H. W. Wilsono fondas ir Bostono biblioteka bei archyvai. „OpenDissertations“ duomenų bazėje yra anksčiau išleistos JAV daktaro disertacijos ir pateikiami papildomi disertacijų metaduomenys, kuriuos pateikė kolegijos ir universitetai iš viso pasaulio. Ši duomenų bazė nuolat atnaujinama, kuriant naujas partnerystes su aukštojo mokslo laipsnį suteikiančiomis institucijomis.

Bazių paketas
Kaip ieškoti
Abėcėlinis leidinių sąrašas


Suteikiami slaptažodžiai nutolusiems vartotojams: kreipkitės el. paštu gitana.uzkureliene@pavb.lt dėl prisijungimo. Nurodykite savo vardą, pavardę bei skaitytojo pažymėjimo numerį. Prisijungimo duomenis Jums išsiųsime elektroniniu paštu.

Emerald

Visateksčiai žurnalai socialinių, taikomųjų, komunikacijos ir informacijos mokslųvadybos, rinkodaros mokslų temomis.
Kaip ieškoti Emerald
Emerald_Management_list
Duomenų baze galima naudotis visose bibliotekos skaityklose.

Naxos Music Library

Duomenų bazėje pateikiami klasikinės, džiazo, pasaulio tautų folkloro, pop-roko muzikos įrašai, kompozitorių ir atlikėjų biografijos, muzikos terminų žodynai, muzikos istorijos bei mokomoji medžiaga.
Duomenų baze galima naudotis visose bibliotekos skaityklose.

Suteikiami slaptažodžiai nutolusiems vartotojams: kreipkitės el. paštu klausk@pavb.lt dėl prisijungimo. Nurodykite savo vardą, pavardę bei skaitytojo pažymėjimo numerį. Prisijungimo duomenis Jums išsiųsime elektroniniu paštu.

Taylor&Francis

Mokslinių žurnalų duomenų bazė socialinių, humanitarinių, fizinių, biomedicinos mokslų klausimais.
Paieška pagal temą
Duomenų baze galima naudotis visose bibliotekos skaityklose.