Skaitmenintas Panevėžio apskrities kultūros paveldas

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka įkurta 1922 m. Tai pagrindinė didžiausią universalų fondą Lietuvos Šiaurės rytų regione sukaupusi moderni, įvairią kultūrinę veiklą plėtojanti biblioteka. Ji taip pat yra Panevėžio ir Utenos apskrityse  veikiančių bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, tarpbibliotekinio skolinimo paslaugų, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras.

Bibliotekoje sukauptas 500 000 vienetų universalus dokumentų  fondas, kurio vertingiausia dalis – Panevėžio regiono rašytinis paveldas, žymių krašto visuomenės ir kultūros veikėjų asmeninės kolekcijos. Nuo 1998 m. Bibliotekoje rengiamos mokslinės konferencijos, skirtos Panevėžio regiono rašytinio kultūros paveldo tyrinėjimui ir sklaidai. Surengta  11 mokslinių  konferencijų, išleisti  konferencijų medžiagos rinkiniai.

Bibliotekoje veikia du netradiciniai centrai – Juozo Miltinio palikimo studijų centras bei Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras – telkiantys inteligentiškąją bendruomenę, skatinantys vaikų ir jaunimo patriotinį ugdymą ir kultūrinį tobulėjimą.

Projekte „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra” (VEPS) dalyvauja nuo 2010 m. Projekto įgyvendinimo metu Biblioteka suskaitmenins ir į VEPS duomenų banką bei portalą www.epaveldas.lt pateiks 2 110 Bibliotekoje saugomų dokumentinio kultūros paveldo objektų. Tai spaudiniai, kurie išleisti Panevėžio ir Biržų spaustuvėse XX a. pirmoje pusėje bei rankraščiai, fotografijos, ekslibrisai iš Bibliotekoje saugomų asmeninių rinkinių.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninti leidiniai