Kazimiero Barėno literatūrinė premija

Kazimiero Barėno literatūros premija įsteigta 2007 m. Marijos ir Kazimiero Barėnų sumanymu paskatinti jauną gabų prozininką.

Atsižvelgiant į tai, jog yra išnaudota paramos teikėjų premijai finansuoti skirta fiksuota lėšų suma ir neatsirado kitų premijos finansavimo šaltinių, 2019 m. premijos teikimas sustabdytas iki atskiro Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorės sprendimo.

2018-ųjų metų laureatė Vaiva Rykštaitė

2017-ųjų metų laureatė Virginija Rimkaitė

2016-ųjų metų laureatė Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė

2015-ųjų metų laureatas Mykolas Sauka

2014-ųjų metų laureatas Tomas Vaiseta

2013 metais premija neteikta

2012-ųjų metų laureatė Jurga Tumasonytė

2011-ųjų metų laureatė Aleksandra Fomina

2010-ųjų metų laureatė Ieva Toleikytė

2009-ųjų metų laureatas Andrius Jakučiūnas

2008-ųjų metų laureatė Laura Sintija Černiauskaitė