valdzia-luomas-individas-lietuvos-didziojoje-kunigaikstysteje-xiiixviii

Valdžia, luomas, individas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje : XIII–XVIII a. istorijos slinktys

Monografijoje atskleidžiami valdovo ir valstybės, valstybės ir valdžios, valdžios ir bajorų luomo, valdžios ir individo ryšiai bei santykiai XIII–XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, išryškinantys iki šiol istoriografijoje mažiau pažintus problemos aspektus. Pirmojoje knygos dalyje„ Valdžia ir valstybė“ teminiu ir chronologiniu aspektais aptariama valdžios ir valstybės institutų raida nuo XIII a. iki XVIII a. pabaigos. Antrojoje….. Skaityti daugiau