atsisiųsti

Ankstyvojo amžiaus vaikų raidos sutrikimai

Knygoje išdėstyti ankstyvojo amžiaus vaikų raidos sutrikimų, šiuolaikiniai prevencijos, diagnostikos, gydymo, ankstyvosios reabilitacijos, pagalbos šeimai principai. Autoriai apibendrino naujausius šios srities mokslo pasiekimus ir Vaiko raidos centro specialistų 30 metų praktinio darbo patirtį. Leidinys skirtas visų specialybių gydytojams, medicinos psichologams, klinikiniams logopedams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, socialiniams darbuotojams, slaugytojams, meno terapeutams, medicinos, sveikatos ir socialinių mokslų studentams.