achas-ir-matas-nesenstanti-sachmatu-istorija-

Šachas ir matas! : nesenstanti šachmatų istorija – įspūdingiausios partijos, iškiliausi žaidėjai

Genialumas, apsėdimas, net beprotybė… Pasau­lio šachmatų čempionų gyvenimas buvo turtin­gas ir įvairus. Knygoje pasakojamos šešiolikos iškiliausių šachmatų žaidėjų biografijos, apra­šomos partijos, kurias žaisdami jie pasiekė vir­šūnes, pateikiamos partijų schemos, svarbiausi ėjimai, infografikai. Nėra abejonių, kad aukščiausio lygio žaidėjai varžydamiesi atskleidžia šviesiausius ir kartais tamsiausius savo bruožus. Tiek sėdė­dami prie žaidimo lentos, tiek nuo jos pasitraukę,….. Skaityti daugiau