Bibliografiniai leidiniai

Juozo Miltinio asmeninė biblioteka : katalogas / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ; [sudarė Angelė Mikelinskaitė]. – Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2008 – . – d. : iliustr. – (Exegi monumentum)
[D. 1]. – 2008 (Vilnius : Standartų sp.). – 319 p., [8] iliustr. lap. : iliustr., faks. – Bibliogr. įž. str. išnašose. – ISBN 978-9955-659-32-7
[D. 2] : katalogo rodyklės. – 2009. – 110, [2] p. – ISBN 978- 9955-659-36-5

Rankraščių rinkinių rodyklė / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; sudarytoja Stasė Mikeliūnienė. – Panevėžys: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2004. – 67,[1] p.: iliustr. – ISBN 9955-9484-8-5.

Povilas Šiaučiūnas – žmogus, kuris paišo varnas: bibliografija / sudarytojas Povilas Šiaučiūnas; bibliografiją parengė Margarita Mašalienė. – [Panevėžys: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2003]. – 39 p.: iliustr.

Giedrimundas Gabrėnas, 1952–1995: bibliografija / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka; parengė Margarita Mašalienė. – 24 p.

Mikeliūnienė, Stasė. Panevėžys, 1940–1980: literatūros rodyklė / Panevėžio viešoji biblioteka. – Vilnius: Lietuvos TSR valstybinė respublikinė biblioteka, 1983. – 352 p.