Siūlomos veiklos savanorystei

Vartotojų aptarnavimo skyriuje:

 • knygų fondo tvarkymas Bibliotekos abonemente;
 • leidinių parodoms surinkimas ir parodų parengimas;
 • atsarginio Bibliotekos fondo priežiūra ir tvarkymas;
 • prisidėjimas prie edukacinių veiklų, mokymų (pagalba edukatoriui ar vedančiam mokymus bibliotekininkui užsiėmimo metu);
 • galimybė parengti ir vesti savo edukacinę programą, mokymus, organizuoti klubo veiklą.

Regioniniame skaitmeninimo skyriuje:

 • bibliotekos skaitmeninės kolekcijos viešinimas  (RSS skaitmenintų laikraščių, knygų, nuotraukų populiarinimas, rengiant kontaktinius mini pristatymus paties savanorio (ar skyriaus darbuotojo pasiūlytomis) pasirinktomis temomis bibliotekos lankytojams ar suburtam bendraminčių ratui.

Kultūrinių renginių ir leidybos skyriuje:

 • bibliotekos renginių fotografavimas;
 • tekstų tvarkymas (kalbos redagavimas);
 • komunikacija.

Atviroje jaunimo erdvėje:

 • Pagalba renginių metu;
 • Jaunimo erdvės priežiūra ir reprezentavimas;
 • Tekstų redagavimas;
 • Jaunimui skirtų renginių iniciavimas ir organizavimas;
 • Projektų skirtų jaunimui iniciavimas.

Vaikų literatūros skyriuje:

 • edukacijų, kūrybinių dirbtuvių vaikams inicijavimas (Biblioteka pasirūpintų reikalingomis priemonėmis).

Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje:

 • įvairios kraštotyrinės, archyvinės medžiagos, fotografijų rinkimas;
 • savo ar kitų asmenų atsiminimų užrašymas, taip prisidedant prie bibliotekos rankraštyno gausinimo bei internetinės rubrikos „Parašyk apie Panevėžį“  portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ pildymo.