Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga skaitmeninė bendruomenė

Projekto trukmė: 2018 m. balandis – 2021 m. rugsėjo 30 d.

Projekto vykdytojas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos

Projekto partneriai:

 Asociacija „Langas į ateitį“

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

 Projekto pristatymas

Projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis.

Projektas realizuojamas visoje Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią gyventojų tikslinę grupę – apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami.

Norint apmokyti tiek daug žmonių, jau sukurtas skaitmeninių lyderių ir kuriamas e. skautų (savanorių) tinklas, jis vienys ne mažiau kaip 2000 asmenų. Prie šio tinklo jungiasi ir 1200 šalies bibliotekininkų, kurie konsultuoja gyventojus atnaujinamuose viešuosiuose interneto prieigos taškuose.

Projektą finansuoja

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.