Panevėžio miesto senjorų gyvenimo kokybės ir pozityvaus mąstymo gerinimas 2020 m.

Projekto trukmė: 2020 spalis – 2020 gruodis

Projekto vykdytojas
Asociacija „Bibliotekininkų klubas“

Projekto partneriai
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skyrius

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Panevėžio miesto  senjorams realizuoti socialinius, kūrybinius ir švietėjiškus poreikius Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, organizuojant du edukacinius užsiėmimus ir psichologinę paskaitą su profesionalias lektoriais.

Projektą finansuoja
Panevėžio miesto savivaldybė

Panevezio-miesto-savivaldybe