Vykdomi projektai

IX Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas ,,Mano senas drauge…“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti

Projekto trukmė: 2020 04 01–2020 12 29

Projekto pristatymas
Vienas esminių festivalio leitmotyvų – žinia jaunimui apie Elenos Mezginaitės kūrybos savitumą, priminimas apie iškiliausią Aukštaitijos regiono poetę, kritikų vertinamą kaip europinio lygio poezijos kūrėją. Projektas skatina moksleivius domėtis poezija, mokytis ją skaityti, pajusti dvasinį pasitenkinimą, kuriant bendrą produktą kartu su žodžio meistru, ugdo pagarbą partnerio kūrybai, autorystei.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto dalyviams – jauniesiems dainų autoriams ir atlikėjams suteikiama galimybė pasidalinti savo kūryba, pateikti individualią poezijos muzikinę interpretaciją plačiajai auditorijai. Iki projekto festivalio savanoriams bus surengtas asociacijos LATGA edukacinis užsiėmimas apie autorių teises, pagarbą intelektinei nuosavybei ir nepakantumą neteisėtam jos naudojimui. Festivalis susideda iš dviejų dalių: visų dainų autorių ir atlikėjų konkursinis koncertas; laureatų koncertas. Laureatų koncertas bus transliuojamas internetu live stream metodu per festivalio facebook paskyrą. Po renginių bus sukurtas filmas apie laureatų koncertą, kuris plačiajai visuomenei bus prieinamas internetu.

Projekto rezultatas
Jaunųjų meno kūrėjų ugdymas, vaikų ir jaunimo saviraiškos kultūrinėje, meninėje veikloje skatinimas per dainuojamosios poezijos žanrą ir žymiausios Aukštaitijos poetės Elenos Mezginaitės bei kitų poetų kūrybą. Lietuvių poezijos populiarinimas, mokymas išgirsti lietuvių kalbos skambesį, meilės savo kalbai ugdymas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, kultūrinių renginių organizatorius, el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja
Lietuvos Respublikos Kultūros tarybaPanevezio-miesto-savivaldybe

Momentai ir monumentai: senųjų spaudinių lobyno ir rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinės aplinkos atradimo scenarijai naujoje bibliotekos ekspozicijoje

Projekto trukmė: 2019 12 20–2020 06 01
II etapas

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – atverti visuomenei Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekos senųjų spaudinių lobyną ir įprasminti rašytojos, visuomenės veikėjos, pirmosios Steigiamojo Seimo pirmininkės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimą inovatyvioje ekspozicijoje, sukuriant patrauklų interaktyvų edukacinį turinį naujoms lankytojų grupėms pritraukti.

Projekto metu planuojamos veiklos
Numatoma įrengti inovatyvią ekspoziciją, atspindinčią dvi temas: bibliotekoje saugomų senųjų spaudinių lobyną ir rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinę aplinką. Ekspozicijoje bus integruotas skaitmeninis, susietas su e-paveldu kultūros paveldo turinys, kuris bus naudojamas įgyvendinant  edukacines veiklas ir integruotas pamokas bibliotekoje. Ekspozicijos išpildymas bus paremtas vizualiais, potyriminiais, žaidybiniais sprendimais, šviesos, vaizdo, garso instaliacijomis. Ekspozicija bus prieinama lietuvių ir anglų kalbomis, pritaikyta regos negalią turintiems asmenims.

Numatomas projekto rezultatas
Įrengta originali, estetiška, inovatyviomis technologijomis ir meniniais sprendimais grįsta ekspozicija, kurianti ilgalaikį poveikį visuomenei. Planuojamos ekskursijos, edukacijos, integruotos pamokos įvairiomis temomis: knygnešiai, spaudos draudimas, knygos ženklai, spausdinimo, iliustravimo ir knygrišybos menas, rašytojos G. Petkevičaitės-Bitės veikla, kūryba, lietuvių kalba, tautiškumo ženklai ir kt.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, el. p., audrone.palioniene@pavb.lt, tel. (8 45) 58 25 40

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas

Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms

Projekto trukmė: 2020 09 19 – 2022 09 19

Projekto pristatymas
Projektas skirtas plėtoti šiuolaikinį pasakojimo meną Lietuvoje ir partnerių iš Švedijos bei Norvegijos pagalba sukurti pasakojimo meno ir metodo taikymo modelį  Lietuvos bibliotekoms, išbandyti ir įveiklinti jį kaip naują edukacinę paslaugą įvairaus amžiaus ir socialinių grupių vartotojams.

Projekto metu planuojamos veiklos
Inovatyvaus metodo patirties perėmimas bus vykdomas organizuojant Šiaurės rytų  Lietuvos regiono bibliotekininkams pasakojimo meno ir metodo mokymų sesijas, lydimas išbandymų fokus grupėse, refleksijos renginių bei kartu parengiant keliaujančią parodą po Šiaurės šalis ir Lietuvos bibliotekas.

Projekto rezultatas
Abipusės partnerystės pagrindais su  partneriais iš Švedijos ir Norvegijos sukurtas šiuolaikinis pasakojimo meno ir metodo taikymo modelis Lietuvos bibliotekoms.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius
el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja

Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms, 3

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – sudaryti galimybę G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos darbuotojams, atsakingiems už mokymų suaugusiems vartotojams organizavimą, mokymų programų ir edukacijų rengėjams bei vykdytojams kelti kvalifikaciją pažangiose Europos viešosiose bibliotekose bei mokymų centruose ir teikti bibliotekoje įvairesnių paslaugų, skirtų suaugusiųjų švietimui.

Projekto metu planuojamos veiklos
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos šeši darbuotojai 2020 m. birželio mėn. dalyvaus kursuose The Village Storytelling mokymų centre Škotijoje. 2021 m. keturi bibliotekos darbuotojai dalyvaus darbo stebėjimo vizite Hueskos viešojoje bibliotekoje Ispanijoje. Projekto dalyviams mokymai ir darbo stebėjimas suteiks galimybę pagilinti savo profesinius įgūdžius, įgyti naujų profesinių teorinių ir praktinių žinių. Sudarys galimybę gyvai pamatyti užsienio kolegų suaugusiesiems organizuojamus įvairius edukacinius mokymus ir projektus, ugdys gebėjimus kurti naujas mokymų programas savoms bendruomenėms.

Numatomas projekto rezultatas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojai parengs ir vykdys naujas edukacines programas suaugusiesiems arba naujų metodų pagalba atnaujins esamas.

Naudojant projekto metu sukauptą informaciją, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje bus inicijuojami ir įgyvendinami nauji projektai, skirti suaugusiųjų švietimui. Inovatyviomis idėjomis bus pasidalinta su Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistais ir Lietuvos bibliotekininkų profesine bendruomene.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės veiklos skyriaus projektų koordinatorė 
el. p.laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja

Švietimo mainų paramos fondas

Mokslinė konferencija žydų dokumentinio paveldo aktualinimui, skirta Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėti

Projekto trukmė: 2020 01 06–2020 12 18

Projekto pristatymas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka nuo 1998 m. rengia mokslines konferencijas, skirtas dokumentinio kultūros paveldo tyrinėjimams, bendro pobūdžio teorinėms ir praktinėms problemoms, aktualioms tarptautiniu mastu, spręsti ir aktualizuoti. Lietuvos Respublikos Seimas, pripažindamas, kad Lietuvos žydai yra neatskiriama mūsų visuomenės dalis dar nuo XIV amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų, paskelbė 2020 metus Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Todėl biblioteka su institucijų-partnerių atstovais 2020 m. XXI tarptautinę mokslinę konferenciją nusprendė skirti žydų paveldo Lietuvoje ir artimajame užsienyje tyrinėjimams.

Projekto metu planuojamos veiklos
2020 m. (data tikslinama) kartu su projekto organizaciniu partneriu Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu bibliotekoje bus surengta tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos  metams paminėti.

Numatomas projekto rezultatas
Sukurta konferencijos interneto svetainė, organizuota XXI mokslinė konferencija „Sudaužytos mozaikos dėliojimas: Lietuvos žydų rašytinis paveldas Tėvynėje ir svetur“, skirta Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos  metams paminėti, bendradarbiaujant su žydų paveldo tyrinėjimų veiklą vykdančiomis mokslo institucijomis bei bendruomenėmis. Konferencijos pranešimų straipsniai bus pateikti publikavimui Vilniaus universiteto moksliniame žurnale „Knygotyra“.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Audronė Palionienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, l. e. p. direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai, el. p. audrone.palioniene@pavb.lt, tel. (8 45) 58 25 40

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas

Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XI

Projekto trukmė: 2020 02 01–2020 12 20

Projekto pristatymas
Tai tęstinis bibliotekos vykdomas projektas, skirtas Panevėžio regiono gyventojams populiarinti Valstybės kultūros ir meno premijomis (nacionalinė ir vyriausybės) apdovanotų menininkų kūrybą.

Projekto metu planuojamos veiklos
12-oje Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų bus organizuojami Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotų menininkų kūrybos vakarai. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ketinama surengti išskirtinį renginį skirtą aktoriui, Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatui Albinui Kėleriui. Vasaros metu kiekvieną ketvirtadienį Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje bus organizuojamos meninių ir dokumentinių filmų peržiūros su diskusijomis apie įvairių meno sričių Valstybės kultūros ir meno premijų laureatus. Projekto tęstinumo užtikrinimui bus įsigyta dokumentinių filmų bei literatūros kūrinių ekranizacijų ir papildyta bibliotekos mediateka, skirta regiono švietimo ir kultūros įstaigų lankytojų individualiam naudojimui. 2020 metais bus tęsiamas interaktyvaus kryžiažodžio sprendimas, skirtas laureatų kūrybos populiarinimui viešojoje interneto erdvėje.

Projekto rezultatas
Iš viso numatyta surengti 21 aukštos kultūrinės vertės renginį, parengtą bendradarbiaujant su Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Projektu įgyvendinamos veiklos užtikrins iškilių Lietuvos meno kūrėjų kūrybos sklaidą Panevėžio regiono bibliotekose ir sudarys galimybę regiono gyventojams gyvai pažinti Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotus, kultūrai ir menui nusipelniusius asmenis. Planuojama, kad projekto renginiuose apsilankys per 1000 regiono gyventojų.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė
el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybeLKT_Logotipas

Įgūdžių laboratorija: Panevėžio miesto jaunimo kompetencijų stiprinimas

Projekto trukmė: 2019 06–2020 08

Projekto pristatymas
Tai projektas, siekiantis padėti socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui ugdytis kompetencijas reikalingas ateities darbo rinkai, padedančias lengviau integruotis į gyvenamąją aplinką ir bendraamžių grupes, skatinantis įvairių pažiūrų, subkultūrų ir socialinės padėties Panevėžio miesto jaunimo savirealizacijos galimybes, suteikiantis erdvę burtis prasmingam laisvalaikiui bibliotekoje – neįpareigojančioje aplinkoje.

Projekto metu planuojamos veiklos
Bus organizuojami kompiuterinio raštingumo, darbo su kompiuterinėmis programomis mokymai, komandinio darbo, viešo kalbėjimo užsiėmimai, lyderystės, savireklamos, maketavimo, laiko planavimo ir kitos apklausoje nurodytos veiklos, didinančios asmens motyvaciją ir konkurencingumą darbo rinkoje. Į projekto vykdymą bus siekiama įtraukti ir miesto bendruomenę, kuriamas bendradarbiavimo tinklas.

Numatomas projekto rezultatas
Projekto metu jaunimui ir miesto bendruomenei bus sudaromos galimybės mokytis ir naudotis bibliotekoje įkurta „Virtualios grafikos studija“, kurioje lankytojams bus vedamos įvairios edukacinės programos, pažintinės veiklos, bus siekiama mažinti jaunuolių socialinę atskirtį per organizuojamas kompetencijų ugdymo, savirealizacijos veiklas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Malvina Zimblienė, Renginių ir leidybos skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė,
el. paštas malvina.zimbliene@pavb.lt.

Projektą finansuoja:

PVVG ir ES logo