Vykdomi projektai

ZELDA, Green and Sustainable Library Erasmus+ project

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Projekto vykdytojas
Gradska Knjižnica Rijeka, Kroatija

Projekto partneriai
Mestna Knjižnica Ljubljana, Slovėnija
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Lietuva

Projekto pristatymas

ZELDA, „Žalioji“ ir tvari biblioteka“, Erasmus+ programos projektas yra Rijekos miesto bibliotekos projektas, kurio pagrindinis tikslas – perimti gerąją Europos viešųjų bibliotekų praktiką tvarios aplinkos, „žaliosios“ bibliotekos kūrimo srityje. Rijekos miesto biblioteka yra viena iš pagrindinių Rijekos miesto kultūros įstaigų, kuri nuo 2018 iki 2022 m. patenka į didelių pertvarkos procesų ciklą, įtakojančių ne tik pačios bibliotekos, bet ir visos Rijekos istoriją. Rijekos miesto biblioteka siekia tapti modernia, dinamiška biblioteka, o jos darbuotojai turi tikslą įtraukti gerąją Europos bibliotekų praktiką ir naujus metodus į kasdienę savo bibliotekos veiklą. Siekdami sukurti savo vartotojams patrauklias šiuolaikines paslaugas bei tapti ekologiška ir tvaria biblioteka, Rijekos bibliotekininkai lankysis tose Europos viešosiose bibliotekose, kurios kuria tvarią aplinką „žaliosios“ bibliotekos srityje, o taip pat įtraukia įvairias savo vartotojų grupes į edukacijas, skatinančias kūrybiškai panaudoti antrines žaliavas. Perėmę Europos viešųjų bibliotekų gerąją patirtį, Rijekos miesto bibliotekos darbuotojai šias idėjas sieks įdiegti savo bibliotekoje, kurdami novatoriškas edukacines programas. Taip pat šiomis idėjomis Rijekos bibliotekininkai dalinsis su savo kolegomis Primorsko-goranska apskrityje ir visos Kroatijos bibliotekininkais.

2019 m. numatytas darbo stebėjimo vizitas į Liublianos miesto biblioteką Slovėnijoje, 2021 m. –  virtualus darbo stebėjimo vizitas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje (Lietuva).

Projektą finansuoja
Agencija za mobilnost i programe Europske unije

ampeu_logo_wide

Lietuvos ekslibriso kūrėjai XX–XXI a.: enciklopedinio žinyno rengimas

Projekto trukmė iki 2022 metų pabaigos

Projekto vykdytojas
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Projekto partneriai
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – išleisti išsamų enciklopedinį Lietuvių ekslibriso kūrėjų žinyną. Šis leidinys taptų fundamentaliu veikalu, pristatančiu XX–XXI amžiaus ekslibrisų – reikšmingų kultūros, knygos istorijos objektų, vertingų meno kūrinių – autorius. Planuojama, kad gausiai iliustruotame enciklopediniame žinyne bus pateikta apie 500 straipsnių, iš kurių kelios dešimtys bus iš Panevėžio krašto.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Greta Kėvelaitienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja, el. p. greta.kevelaitiene@pavb.lt, tel. nr. (8 45) 58 25 40

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas 

Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje

Projekto trukmė: 2018 m. sausis – 2021 m. rugsėjo 30 d.

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto pristatymas
Projektu siekiama plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose.

Projektą finansuoja
Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija

Efektyvus Lietuvos viešųjų bibliotekų informacinės sistemos naudojimas siekiant pagerinti vartotojų aptarnavimo kokybę

Projekto trukmė: 2020 m. kovo 2 d. – 2021 m. gruodžio 10 d.

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai
Vilniaus apskrities viešoji Adomo Mickevičiaus biblioteka
Kauno apskrities viešoji biblioteka
Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Projekto pristatymas
Suteikti apskričių viešųjų bibliotekų specialistams naujų profesinių kompetencijų darbui su modernizuota LIBIS sistema, naujai projektuojamomis ir diegiamomis el. paslaugomis ir bibliotekiniais procesais.

Projektą finansuoja
Lietuvos kultūros rėmimo fondas

LKT_Logotipas

The Storytelling Network of Kronoberg – The Land of Legends

Projekto trukmė: 2020–2021 m.

Projekto vykdytojas
Berättarnätet Kronoberg – Sagobygden, Švedija

Projekto partneriai
The Hilmar Alexandersen Foundation (Stiftinga Hilmar Alexandersen) Norvegija
Storytellers’ Association of Latvia (Latvijas stāstnieku asociācija) Latvija
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Lietuva.

Projekto pristatymas
Bendradarbiaujančios institucijos kurs tinklą Nordic-Baltic Storytelling Network. Numatyti 4 darbiniai-patirties dalinimosi partnerių susitikimai kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių.

2021 m. ketvirtame ketvirtyje numatyti 4 darbiniai-patirties dalinimosi partnerių susitikimai kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių:
Ryga, Jelgava, Rundalė, Kuldiga (Latvija) tema „Pasakojimas darbui bendruomenėse“;
Panevėžys (Lietuva) tema „Pasakojimas edukacijoje“;
Steinkjer (Norvegija) tema „Pasakojimas regioninei plėtrai, skaitmeniniams produktams“.

Projektą finansuoja
Nordic Culture Point fondas

Visuomenės poreikius atitinkančios kultūrinės erdvės plėtra

Kuriame Lietuvos ateitį

Projektas finansuojamas iš ES Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projekto trukmė: 2018 06 18–2021 06 30

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su 24 partneriais, vienas iš kurių yra Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, nuo 2018 m. birželio 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. vykdo projektą „Visuomenės poreikius atitinkančios kultūrinės erdvės plėtra“.

Numatomi projekto rezultatai – paslaugos, palengvinančios skaitmeninto kultūros paveldo turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą portalo epaveldas.lt paslaugų gavėjams: 
1. Skaitmeninio turinio susiejimo su geografine vieta paslauga.
2. Skaitmeninio turinio valdymo paslauga 
3. „Vieno langelio“ paslauga.
4. Skaitmeninio turinio analizės ir tyrimų vykdymo paslauga.
5. Personalizuotų virtualių parodų paslauga.
6. Kūrinio statuso ir licencijavimo sąlygų pateikimo paslauga.
7. Muzikos iš natų grojimo paslauga.
8. Žemėlapių pateikimo paslauga.
9. Virtualiosios ir papildytosios realybės ekspozicijų paslauga.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešoji biblioteka projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“ vykdymo metu suskaitmenins bei per viešąją prieigą – Virtualią elektroninio paveldo sistemą www.epaveldas.lt visuomenei pateiks bibliotekoje saugomą moksliniu, kultūriniu, istoriniu, meniniu bei Lietuvos teatro istorijos aspektu reikšmingą dokumentinį kultūros paveldą – režisieriaus Juozo Miltinio bei teatro ir kino aktoriaus Kazimiero Vitkaus fondų dokumentus bei kitą unikalią paveldo medžiagą (22 000 vaizdų).

Projektas finansuojamas iš Eu­ropos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 

Biblioterapijos taikymas bibliotekose

Projekto trukmė: 2020 03 02–2021 10 30 

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai
Lietuvos biblioterapijos asociacija 
Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija 

Projekto uždaviniai

 1. Sukurti ir publikuoti biblioterapijos metodiką. 
 2. Sukurti bendradarbiavimo su apskričių bibliotekomis tinklą projektui įgyvendinti. 
 3. Sukurti biblioterapijos mokymų modelį: teorines paskaitas ir biblioterapijos metodų mokymus. 
 4. Organizuoti mokymus bibliotekininkams (kiekvienoje apskrities VB, iš viso 5). 
 5. Sukurti ir pravesti biblioterapijos pratybas tikslinėms grupėms – asmenims, turintiems ribotas galimybes naudotis VB (20 pratybų); rengia ir veda mokymus baigę bibliotekininkai kartu su ekspertais. 
 6. Skleisti visuomenei informaciją apie projekto eigą ir rezultatus. 

Projekto rezultatai 

 1. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos specialistų parengta ir publikuota metodika. 
 2. Bendradarbiavimo tinklas su apskričių VB pagal projekto veiklas. 
 3. Suorganizuoti ir pravesti 5 biblioterapijos metodų taikymo mokymai bibliotekininkams (5, kiekvienoje apskrities bibliotekoje). 
 4. Pakelta bibliotekų specialistų kvalifikacija (50 specialistų). 
 5. Suorganizuota ir pravesta 20 biblioterapijos pratybų VB bendradarbiaujant su savo vietovės socialinėmis institucijomis (20 mobiliųjų renginių tikslinėms grupėms). 
 6. Suteikta biblioterapijos paslauga 200 asmenų (tikslinių grupių asmenys, turintys ribotas galimybes naudotis VB). 
 7. Parengti ir paskelbti 5 straipsniai apie projekto eigą ir rezultatus. 
 8. Baigiamasis renginys: metodikos pristatymas ir pažymėjimų įteikimas bibliotekininkams, kviečiami ir socialinių institucijų atstovai (100 asmenų). 

Projekto tikslinės grupės  
VB bibliotekininkai; ribotą prieigą prie VB paslaugų turintys asmenys; biblioterapijos metodika susidomėję asmenys. 

Planuojamas projekto poveikis 
Patobulinta 60 VB darbuotojų kvalifikacija; suteikta paslauga 200 turinčių ribotą prieigą prie bibliotekų asmenų; išplėstas bendradarbiavimas tarp VB ir kitų socialinių institucijų. 

Projektą finansuoja
Lietuvos kultūros taryba
Lietuvos Respublikos Kultūros taryba

Vasara su knyga

Projekto trukmė: 2019 01 01–2021 12 31

Projekto vykdytojas
Apskričių viešosios bibliotekos

Projekto partneriai
Vilniaus apskrities viešoji Adomo Mickevičiaus biblioteka
Kauno apskrities viešoji biblioteka
Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija

Projekto pristatymas
„Vasara su knyga“ Skaitymo iššūkio organizavimas, kurio metu visi Lietuvos gyventojai gali dalyvauti vasaros skaitymo iššūkyje. Iššūkio tikslas- perskaityti 5 knygas pagal pateiktas užduotis, registruotis svetainėje ir dalyvauti loterijoje dėl įvairių prizų.

Projektą finansuoja
„Vasara su knyga“ – tai Lietuvos apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų organizuojama skaitymo skatinimo programa pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymą „Dėl skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programos ir skaitymo skatinimo programos 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“. 2018 m. spalio 19 d. Nr. Įv-746/v-834. „Skaitymo iššūkis“ yra viena iš „Vasara su knyga“ iniciatyvos dalių.

Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga skaitmeninė bendruomenė

Projekto trukmė: 2018 m. balandis – 2021 m. rugsėjo 30 d.

Projekto vykdytojas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos

Projekto partneriai:

 Asociacija „Langas į ateitį“

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

 Projekto pristatymas

Projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis.

Projektas realizuojamas visoje Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią gyventojų tikslinę grupę – apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami.

Norint apmokyti tiek daug žmonių, jau sukurtas skaitmeninių lyderių ir kuriamas e. skautų (savanorių) tinklas, jis vienys ne mažiau kaip 2000 asmenų. Prie šio tinklo jungiasi ir 1200 šalies bibliotekininkų, kurie konsultuoja gyventojus atnaujinamuose viešuosiuose interneto prieigos taškuose.

Projektą finansuoja

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Biblioteka visiems

Nuo 2020 m. lapkričio mėn. Lietuvos viešųjų bibliotekų duris puošia išskirtinis ženklas – spalvota dėlionė „Biblioteka visiems“. Skirtingos elementų spalvos ir jų susijungimas rodo gebėjimą priimti vieniems kitus, nepaisant mūsų skirtumų ir įvairumo bei simbolizuoja bibliotekų ketinimą didinti savo paslaugų prieinamumą įvairią negalią turintiems žmonėms, skatinti visuomenės informuotumą ir ugdyti toleranciją. Pirmasis žingsnis jau padarytas – bibliotekose vieningai taikomi infrastruktūriniai sprendimai, tobulinamos darbuotojų kompetencijos, kuriamos naujos paslaugos Autizmo spektro (ASS) ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems lankytojams.

Konsultuojantis su specialistais, kūrybinių industrijų atstovais, tėvais, auginančiais ASS ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turinčius vaikus, Lietuvos viešosioms bibliotekoms buvo parengtos ir įdiegtos priemonės, palengvinančios šių žmonių lankymąsi bibliotekose.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos lankytojams esame paruošę:

SOCIALINĖ ISTORIJA

Socialinė istorija padės, dar prieš atvykstant į biblioteką, susipažinti su jos erdvėmis, taisyklėmis, darbuotojais, kurie jus čia pasitiks.

SOCIALINIS PLAKATAS

Norime, kad bibliotekoje jaustumėtės saugiai, todėl galite susipažinti su Socialiniu plakatu, kuriame rasite jus aptarnaujančių darbuotojų nuotraukas, trumpus prisistatymus – jums apsilankius bibliotekoje vieni kitus jau žinosime ir laisviau bendrausime.

PAŽINTINIS VAIZDO FILMAS

Bendradarbiaujant su ASS specialistais, kalbos ir komunikacijos sutrikimų  turinčių vaikų šeimomis bibliotekos lankytojams parengtas Pažintinis vaizdo filmas, kuriame kviečiame susipažinti su patarimais, kaip derėtų elgtis vienu ar kitu atveju, į ką vertėtų atkreipti dėmesį komunikuojant su ASS ir kalbos ir komunikacijos sutrikimų  turinčiais asmenimis – tiek vaikais, tiek suaugusiaisiais.

„SENSORINIS GESINTUVAS“

Jeigu jūsų lydimą vaiką ar paauglį neįprastoje jam erdvėje ištiktų sensorinis ar panikos priepuolis, jums padės bibliotekoje esantis „Sensorinio gesintuvo“ rinkinys, kuriame rasite įvairių sensorinių daiktų ir priemonių, padėsiančių greičiau nusiraminti.

Daugiau informacijos www.bibliotekavisiems.com

Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų ir Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijų projektą „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ finansuoja LR kultūros ministerija.