Biblioteka nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje (1922–1939)

1919 m. gruodžio 20 d.

Lietuvos Laikinosios Vyriausybės sprendimu Centrinis Valstybės knygynas Kaune pradėjo savo veiklą.


1920 m. liepos 19 d.

Vyriausybė suteikė teisę Centriniam Valstybės knygynui steigti savo skyrius su skaityklomis ir pavedė steigimo reikalus tvarkyti vietos savivaldybėms.


Elžbieta Jodinskaitė

1921 m. gruodžio 1 d.

Panevėžyje įkurta pirmoji valstybinė viešoji biblioteka – Panevėžio apskrities valdyba priėmė sprendimą Centrinio Valstybės knygyno skyrių įkurti prie „Aido“ kultūros draugijos. Vedėja paskirta Elžbieta Jodinskaitė.


1922 m. rugsėjo 1 d.

Biblioteka, tuomet vadinta knygynu, skaitytojams duris atvėrė Šeduvos g. (dabar – Vasario 16-osios g. 20). Iš namo savininko Aleksejaus Malinino nuomoti 3 kambariai. Pradinį fondą sudarė 1 397 knygos.


1923 m. balandžio 12 d.

LR Švietimo ministerijos atlikto Bibliotekos patikrinimo metu Biblioteka turėjo 1 783 knygas, visus Lietuvoje leidžiamus laikraščius ir žurnalus, keletą pavadinimų laikraščių iš Vokietijos ir JAV. Patikrinimo išvadose konstatuota, kad „Panevėžio knygynas gali būti pavyzdžiu mūsų visiems kitiems knygynams“.


1925 metai

Patalpoms tapus per ankštoms, 1925 m. iš namo savininko Malinino Bibliotekai pradėtas nuomoti visas namas. Patalpas sudarė erdvi salė skaityklai, keletas kambarių Bibliotekos fondui ir butas sargui.


1926 metai

Bibliotekos fonduose buvo 6 230 knygų, jų išduotis per metus – 57 705. Skaitykloje apsilankė 41 184 lankytojai.


Pranė Kalpokienė
Pranė Kalpokienė

1929 metai

Pradėtas sudarinėti sisteminis ir kryžminis katalogai.

Knygininke pradėjo dirbti Pranė Kalpokienė.


Pastatas Panevėžio bataliono g. (Respublikos g. skersgatvyje)

1930 metai

Biblioteka persikėlė į patalpas Respublikos g. skersgatvyje, o 1932 m. – į Savitarpio paskolos draugijos pastatą Respublikos g. 16.
Nuotraukoje: Pastatas Panevėžio bataliono g. (Respublikos g. skersgatvyje). Pro langą žiūri bibliotekininkė Pranė Kalpokienė


1934 metai

Gautas antras knygininkės etatas.


1936 m. rugsėjo 1 d.

Priėmus valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymą, Centrinis Valstybės knygynas tapo Valstybės centrine biblioteka, o jo skyriai – valstybinėmis viešosiomis bibliotekomis. Panevėžio valstybinė viešoji biblioteka tapo pavaldi LR Švietimo ministerijos Kultūros reikalų departamentui.


1937 m. sausio 1 d.

Biblioteka turėjo 11 892 knygų fondą, 1 214 registruotų skaitytojų.