Iliustruota Bibliotekos veiklos kronika

                                                                              Bibliotekos kolektyvas

Biblioteka nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje (1922-1939)

Biblioteka okupacijų metais (1940-1989)

Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m.  iki šių dienų)


Informaciją parengė
Loreta Dundulienė, Audronė Palionienė,
Inga Vienažindienė
Krašto kultūros
paveldo sklaidos skyrius
Tel. (8~45) 58 25 40

Internete publikavo
Arnualdas Dalinda,
Informacinių technologijų skyrius
Gitana Užkurėlienė,
Vartotojų aptarnavimo skyrius
Tel. (8~45) 50 20 34