Iliustruota Bibliotekos veiklos kronika

Biblioteka nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje (1922-1939)

Biblioteka okupacijų metais (1940-1989)

Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m.  iki šių dienų)


Informaciją parengė
Loreta Dundulienė, Audronė Palionienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos centras
Tel. (8~45) 58 25 40
Internete publikavo
Arnualdas Dalinda
Informacinių technologijų skyrius
Tel. (8~45) 50 20 34