Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
  Naujienos
  Klausk mūsų
  Darbo laikas
  D.U.K.
  Kontaktai
  Nuorodos
  Svetainės turinys
  Katalogas
  Parodos
  Nauji leidiniai
  Apskrities
viešosios bibliotekos
  Vaikams ir jaunimui
  www.miltinis.lt
  Gabrielė
Petkevičaitė-Bitė
  Parašyk Gabrielei
  Kazimieras Barėnas
  Juozo Urbšio centras
  Bibliotekai - 90
Iš viso apsilankė345784
Šiandien apsilankė2007
Dabar naršo13

My status

Mokykimės savarankiškai
Interaktyvi biblioteka
Lietuvos elektroninė periodika
Elektroninės valdžios vartai


PASVALIA – tai Pasvalio krašto kultūros švietimo institucijose, privačiuose archyvuose sukaupto kultūros paveldo atvėrimas pasauliui; Lietuvos ir užsienio atminties institucijose saugomo Pasvalio krašto paveldo sugrąžinimas į vieną bendrą atmintį

WiFi

Juozo Miltinio dramos teatras

Informaciniai rėmėjai

Aukštaitijos internetinė naujienų agentūra Aina

televizija Panevėžiui ir Panevėžio kraštui KTV PLIUS

radijo stotis Pulsas

dienraštis Sekundė

skaitmeninė ir kabelinė televizija, kabelinis internetas - KATEKA

Mūsų tikslas - nepriklausoma, moderni ir greitai reaguojanti žiniasklaidos priemonė.

Panevėžio turizmo informacijos centras
    
   
EN    
Paslaugos Katalogai Duomenų bazės Kolekcijos Panevėžio kraštas Apie mus Teisės aktai
Paroda istorikei Onai Girčytei-Maksimaitienei
2012-01-25

Vasario 5 d. minėsime istorikės, pedagogės humanitarinių m. dr. Onos Girčytės-Maksimaitienės 110-ąsias gimimo metines. Šiai sukakčiai bibliotekos centrinių rūmų (Respublikos g. 14) I a. ekspozicijų stenduose parengta spaudinių ir fotografijų paroda „Istorikei Onai Girčytei-Maksimaitienei – 110“.


Parodoje eksponuojamos istorikės išleistos knygos, leidiniai bei rankraštiniai dokumentai, atskleidžiantys O. Maksimaitienės sąsajas su Panevėžiu – jos gyvenimą ir darbą šiame mieste 1935-1957 metais. Nemažą ekspozicijos dalį sudaro O. Maksimaitienės ir jos šeimos fotografijų kopijos. Šių fotografijų rinkinio savininkas yra Panevėžio kraštotyros muziejus – dėkojame muziejaus darbuotojams už suteiktą galimybę pristatyti visuomenei šią vertingą ir įdomią dokumentinę medžiagą.


Taip pat primename, kad ir mes saugome dalį istorikės rankraštinio palikimo – tai Onos Maksimaitienės rankraščių fondas F88 Retų spaudinių ir rankraščių skyriuje. Visus saugomų dokumentų aprašus jau galite rasti mūsų elektroniniame kataloge.


Parodą kviečiame lankyti iki kovo 1 dienos.


Onos Maksimaitienės gyvenimo datos ir faktai


Ona Girčytė-Maksimaitienė gimė 1902 metų vasario 5 dieną Peterburge lietuvio amatininko, kilusio iš Zarasų apskrities, šeimoje.


Baigusi lenkišką pradinę mokyklą toliau mokėsi privačioje mergaičių gimnazijoje Peterburge, 1916-1918 m. – Voronežo M. Yčo mergaičių gimnazijoje, o 1919-1922 m. – Kauno „Saulės“ gimnazijoje. 1926 m. baigė Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto istorijos studijas. Tuometines savo gyvenimo nuostatas atsiminimuose apibūdino: „Taip buvo [...] baigtas labai trokštas aukštasis mokslas. Beliko darbu pateisinti mano dėtas viltis į jį, kaip kelrodį į gyvenimą, parodyti, ką reikia nuveikti Lietuvos istorijos darbo arimuose: mokyti jaunimą, skiepijant jam pagarbą ir meilę savo tėvynei bei jos praeičiai, tyrinėti Lietuvos istoriją ir parašyti darbų“.


Pedagogės darbą O. Maksimaitienė pradėjo dirbti dar studijuodama – 1923 m. vienerius mokslo metus istoriją, vokiečių kalbą ir gimnastiką dėstė „Saulės“ draugijos mergaičių progimnazijoje Kaune. Baigusi studijas mokytojavo Mažeikiuose (1926-1929), Kėdainiuose (1929-1935). Panevėžyje su šeima apsigyveno, kai jos vyras, Lietuvos kariuomenės karininkas, buvo perkeltas į tarnybą šiame mieste. Panevėžyje O. Maksimaitienė dirbo Mergaičių gimnazijoje (1935-1944), Mokytojų seminarijoje (1944-1948), Berniukų gimnazijoje (1948-1957). Dėstė istoriją, visuomenės mokslą, psichologiją, logiką.


Dirbdama Panevėžyje O. Maksimaitienė rinko medžiagą apie Panevėžį, išleido Lietuvos istorijos žemėlapį, parašė straipsnių, recenzijų knygoms, dirbo Skautų organizacijoje.


Kitas svarbus istorikės gyvenimo etapas prasidėjo 1957 m., kai O. Maksimaitienė persikėlė gyventi į Vilnių ir pradėjo dirbti Mokslų akademijos Istorijos institute moksline bendradarbe. Savo atsiminimuose apie šį biografijos faktą rašė: „Sulaukusi 55 metų amžiaus, užuot išėjusi į pensiją, aš pradėjau naują gyvenimo etapą, kada galėjau atsidėti vien mokslo kūrybai. Juk tai buvo mano svajonė!“. 1966 m. O. Maksimaitienė apgynė disertaciją tema „Sukilėlių karinė organizacija ir koviniai veiksmai Lietuvoje 1863-1864 m.“ už kurią jai buvo suteiktas istorijos mokslų kandidatės vardas (dab. humanitarinių m. dr.).


1970 m. išėjo į pensiją ir iš instituto buvo atleista, bet niekaip su tuo negalėjusi susitaikyti dar daug metų jame dirbo negaudama atlyginimo.


Anksti likusi našle (vyras Antanas Maksimaitis žuvo 1943 m.) viena užaugino vaikus Rimgailę, Mindaugą ir Algimantą.


Mirė O. Maksimaitienė 1999 m. gruodžio 10 dieną Vilniuje, palaidota Panevėžyje Kristaus Karaliaus katedros kapinėse. 2000 m. gruodžio 10 dieną Panevėžyje prie namo Pušaloto g. 20, kuriame 1939-1957 m. gyveno istorikė, jai atidengta memorialinė lenta.


O. Maksimaitienė parašė knygas: „Lietuvos sukilėlių kovos 1863-1864 m.“ (1969), „Antanas Mackevičius: laiškai ir parodymai“ (1988), „Lietuvos istorinės geografijos ir kartografijos bruožai (1991), „Lietuvos istorinė geografija ir kartografija: XX a. Lietuvos istorijos žemėlapiai ir jų šaltiniai“ (1995), „Atsiminimai: iš mokytojos dienoraščio“ (1996).


Panevėžio miesto istorijai skirtos jos knygos „Iš Panevėžio istorijos“ (1992) ir „Panevėžio miesto istorija: nuo pirmųjų paminėjimų šaltiniuose iki XX a. 8-ojo dešimtmečio“ (2003). 1937-1983 m. išspausdinta 19 jos sudarytų XIII–XX a. Lietuvos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinių žemėlapių. Be šių svarbiausių savo darbų ji yra parašiusi straipsnių, skirtų Panevėžio mokyklų istorijai, Panevėžio rajono praeičiai, atsiminimų apie S. Nėrį, G. Petkevičaitę-Bitę.


Ona Maksimaitienė, Panevėžys, 1936. Nuotr. iš Panevėžio kraštotyros muziejaus fondų


Informaciją parengė
Loreta Dundulienė
Krašto kultūros dokumentavimo skyrius
Tel. (8~45) 46 16 00

Naujienų archyvas
 
El. pašto adresas:

Literatūros ir kino dienos III
2% bibliotekai
Facebook
Bibliotekos pažangai
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos tinklaraštis
2011 metų knygos rinkimai - knygų apžvalga
Metų knygos rinkimai
Virtuali ekskursija po biblioteka
Svetainės autorius: Mantas Zimnickas