2020 m. kvalifikaciniai renginiai

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistų-lektorių mokymai, skirti Panevėžio regiono bibliotekininkų kvalifikacijai tobulinti

Mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams

Įgyvendinant 2020 m. LR kultūros ministerijos priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir Utenos A. ir M. Miškinių viešosiose bibliotekose vyks mokymai bibliotekų specialistams.

Mokymų ciklas susideda iš šių teminių mokymų:

Nuotoliniai mokymai „Bendravimo etiketas su žmonėmis, turinčiais negalią“, lektorė – Vaida Anžolauskė (VšĮ Socialinių inovacijų centras).

Seminaras „Bibliotekoje – asmuo, turintis autizmo spektro sutrikimų“lektorė – dr. Margarita Jurevičienė (Šiaulių universitetas, Specialiosios pedagogikos katedra).

Praktiniai mokymai „ASS ir edukacija bibliotekoje: sensoriniai skaitymai“, lektorė – Rūta Norkūnė, (VšĮ „Idėjų karalystė“).

Seminaras „Kaip padėti sau ir kitam“, lektorė – doc. dr. Agnė Jurgaitytė-Avižinienė, klinikinė psichologė-psichoterapeutė, supervizorė.

Šie mokymai skirstomi į teorinius ir praktinius. Teorinių mokymų metu dalyviai sužinos apie psichologinę sveikatą ir asmenybės vystymąsi, negalių rūšis, bendravimo su neįgaliaisiais ypatumus bei nagrinės draugiškos bibliotekos įvaizdį vartotojams su specialiaisiais poreikiais.

Praktinių užsiėmimų metu bus pristatyta sensorinių skaitymų edukacija. Aktyviųjų darbo metodų pagalba mokymų dalyviai susipažins su šios edukacijos taikymo metodais ir praktiniais įrankiais.

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija

Projekto „BIBLIOTERAPIJOS TAIKYMAS BIBLIOTEKOSE“ Mokymai „Biblioterapijos metodikos ir jų taikymo technologijos“

Liepos 23 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto ,,Biblioterapijos taikymas bibliotekose“ teoriniai ir praktiniai mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams.

Mokymus vedė Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės skyriaus vyriausioji metodininkė, projekto koordinatorė dr. Daiva Janavičienė,  bibliotekos Skaitytojų klubo vadovė Rasa Derenčienė,  Klaipėdos universiteto docentė, poezijos terapeutė ir rašytoja dr. Jūratė Sučylaitė ir psichologė-psichoterapeutė Donata Grakauskaitė-Šličienė. Lektorės apžvelgė skirtingus biblioterapijos taikymo metodus. D. Janavičienė auditoriją supažindino su biblioterapijos teorija, pasakų terapija ir jos taikymo metodais. R. Derenčienė pristatė terapinį ir kūrybinį rašymą. J.Sučylaitė kalbėjo apie poezijos terapiją, jos ypatumus. D. Grakauskaitė-Šličienė supažindino mokymų dalyvius su Lietuvių tautosaka biblioterapijoje bei ryšio užmezgimą su specialiųjų poreikių turinčiais asmenimis.

Šie mokymai susideda iš keturių dalių ir yra tęstiniai. Lektoriai dalinosi ilgamete patirtimi, kaip biblioterapijos metodai padeda dirbant su asmenimis, kenčiančiais nuo įvairių psichologinių sutrikimų, gyvenimiškų problemų. Biblioterapijos nauda – grupiniai susitikimai ir buvimas kartu, kurie padeda išgyventi tam tikras sunkias situacijas susiklosčiusias gyvenime.

Mokymo dalyviai sužinojo apie biblioterapijos rūšis: klinikinę, reabilitacinę, kurios taikomos šalia medicininio gydymo, esant psichologinėms problemoms. Šių terapijų esmė – dėmesio nukreipimas nuo susidariusių psichologinių sunkumų. Trečioji terapijos rūšis, XX amžiaus biblioterapija, – edukacinė, pasižyminti žiniomis, patyrimais ir jausmais. Ji ir buvo taikoma mokymų metu.

Biblioterapijos sritys yra skirstomos į pasyviąją ir aktyviąją, abi šios sritys dažnai taikomos ir bibliotekose, biblioterapijos užsiėmimuose. Svarbu paminėti, kad biblioterapija yra universali, ją galima taikyti vaikams ir suaugusiems.

Praktinių užsiėmimų metu mokymų dalyviai išbandė biblioterapijos metodus – kūrė pasakas ir jas analizavo su auditorija. Dalyviai susipažino su giluminio skaitymo metodu, užsiėmė terapiniu ir kūrybiniu rašymu. Taip pat išbandė poezijos terapiją, patys kūrė eiliuotus tekstus laisvo rašymo principu, sužinojo grupinių terapijų taikymo aspektus.

Dėkojame lektorėms už suteiktas teorines ir praktines žinias. Projektas įdomus, prasmingas bei aktualus bibliotekininko darbe.Tikimės, kad įgytos naujos žinios prisidės prie kiekvieno iš mokymų dalyvių tobulėjimo profesinėje srityje.

Seminaras Panevėžio regiono viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistams „Rankraštinio ir spausdinto kultūros paveldo vadyba“

Š.m. sausio 14 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko kvalifikacinis seminaras Panevėžio regiono bibliotekų specialistams. Pirmajame kvalifikaciniame renginyje šiais metais dalyvavo Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistai bei mokyklų bibliotekininkai.

Seminare Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Lietuvos raštijos muziejaus vedėja dr. Alma Braziūnienė, kalbėjo apie spausdintinį paveldą viešosiose bibliotekose. Sužinojome apie dokumentinio paveldo saugos problemas, paveldo tipologiją. Auditorijoje buvo diskutuojama apie tai kada knyga tampa paveldu, knygos socialinį funkcionavimą visuomenėje. Taip pat buvo aptartos pagrindinės atminties institucijų funkcijos – kaupti, saugoti ir aktualinti dokumentinį paveldą.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui, VU Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir leidybos tyrimų katedros asistentė dr. Rima Cicėnienė, kalbėjo apie rankraštinių rinkinių ypatybes šiandien, visuomenės minties kaitos ir technologijų įtaką kasdieniams procesams, fondo formavimo principus ir kriterijus, įvairias apskaitos ypatybės, skaitmeninių technologijų įtaką kolekcijų tvarkybai ir prieigai. Pristatė teisinius, filosofinius, technologinius ir praktinius paveldo valdymo aspektus.

Tikimės, kad įgytos naujos žinios prisidės prie kiekvieno iš dalyvių tobulėjimo profesinėje srityje.

Norime priminti, kad mokymai ,,Rankraštinio ir spausdinto kultūros paveldo vadyba“ Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyks vasario 12 d., maloniai kviečiame registruotis ramune.greiciuniene@pavb.lt

Seminaras organizuojamas iš ,,Panevėžio krašto istorijos ir kultūros atodangos: atsiminimai jungia kartas ir bendruomenes“ projekto lėšų, kurį remia Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio miesto savivaldybė.

LKT_LogotipasPanevezio-miesto-savivaldybe