2019 m. kvalifikaciniai renginiai

Mokymai viešųjų bibliotekų darbuotojų kompetencijoms skaitymo skatinimo srityje gerinti

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įgyvendindama 2019 m. vasario 1 d. Skaitymo skatinimo priemonių įgyvendinimo 2019 metais sutartį Nr. A5-15/TR-45, sudarytą tarp Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, organizuoja mokymus viešųjų bibliotekų darbuotojų kompetencijoms skaitymo skatinimo srityje gerinti.

Projekto vykdytojas

LNB logo

Projekto partneris

PAVB logo

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistai pradėjo pavasarinių mokymų ciklą Panevėžio regiono bibliotekų specialistams

2019 m. kovo 14 d. pirmieji į stažuotę „Knygų konservavimo (atkūrimo) galimybės bibliotekose“ atvyko Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos specialistai. Šios stažuotės tikslas – supažindinti dalyvius su profesionaliomis priemonėmis ir darbo eiga, siekiant išsaugoti senesnes ar skaitytojų nuolat skaitomas knygas. Mokymų metu dalyviai gauna žinių apie knygos kilmę, jos sudėtį, popierių, susipažįsta su specifinėmis restauratoriaus darbo priemonėmis ir medžiagomis, įvairiomis konservavimo (atkūrimo) galimybėmis. Stažuotę veda bibliotekos Informacinių išteklių valdymo skyriaus dokumentų restauratorės Jurgita Stankaitytė ir Laima Charmanskienė. Numatytos 5 stažuotės, kuriose dalyvaus bibliotekų specialistai iš Anykščių, Biržų, Rokiškio ir Panevėžio rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų.

Kovo-balandžio mėnesiais bibliotekos specialistai vykdys mokymus pagal 6 mokymų programas: „Projektų rengimas. Praktika“ (lektorė Laima Butkūnienė), „Virtualių parodų kūrimas nemokamais Google įrankiais“ (lektorė Jovita Verbickienė), „Skrajučių, plakatų ir vizitinių kortelių maketavimas su atvirojo kodo programa „Inkscape“ (pradžiamokslis)“ (lektorė Toma Apynytė-Kirslienė), „ Rankraščių fondų tvarkymas ir katalogavimas“ (lektorės Audronė Palionienė ir Sigita Marcinkevičienė), „Bibliotekininkystės pradžiamokslis“ (lektorė Rūta Juzėnienė), „Darbas su atvirojo kodo dokumentų maketavimo programa „Scribus“ (lektorius Aivaras Neimontas).

Apskrities bibliotekos specialistai vyks į Rokiškio, Molėtų, Anykščių, Biržų, Zarasų, Pasvalio, Ignalinos rajonų savivaldybių viešąsias bibliotekas ir surengs mokymus bibliotekų specialistams. Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai mokysis apskrities bibliotekoje. Vyks nuotoliniai mokymai „Nemokamos debesų paslaugos ir jų taikymo galimybės bibliotekose“ (mokymų kuratorė Jovita Verbickienė).

Pavasarinių mokymų metu numatoma surengti 36 mokymus, kurie truks 152 val.

Nuotoliniams mokymams – žalia šviesa

Nuotoliniai mokymai – puiki galimybė neišėjus iš namų ar darbo vietos  gauti reikiamų žinių.

Š. m. kovo 25 dieną prasidėjo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regioninio skaitmeninimo skyriaus  organizuojami nuotoliniai mokymai  internetu  „Nemokamos debesų kompiuterijos paslaugos ir jų taikymo galimybės bibliotekose” bibliotekų specialistams. Šiuo metu sėkmingai nuotoliniu būdu studijuoja Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios  bibliotekos, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų rajono savivaldybės bibliotekos, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos, Biržų  „Aušros“ mokyklos, Zarasų rajono viešosios bibliotekos, Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos, Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos darbuotojai. Taip pat – keturi Panevėžio apskrities Grabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojai.

Nuotoliniais mokymais siekiama kelti darbuotojų kvalifikaciją informacinių technologijų srityje, išplečiant mokymo ir mokymosi galimybes,  įsisavinant naujas technologijas bei mokymo/si metodus.

Kursas patalpintas atviro kodo mokymosi platformoje „Moodle”, kurią administruoja LNB. Ji veikia 24/7 valandas per savaitę. „Moodle” mokymosi platforma yra pripažinta pedagoginiu požiūriu viena lanksčiausių virtualaus mokymo aplinkų, plačiai naudojama pasaulio ir Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Sveikiname besimokančius kolegas ir linkime neišsenkančios motyvacijos studijuojant!