2018 m. kvalifikaciniai renginiai

Seminaras „Tarpkultūrinis ir pilietiškumo ugdymas“

Projektas „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas, 2“

Seminaro programa 1

Seminaro programa 2

Seminaras „Šiuolaikinės mokymosi tendencijos: kūrybiškumas – ne siekiamybė, o būtinybė“

Projektas „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas, 2“

Seminaro programa

Seminaras „Biblioteka ateičiai: IT galimybių panaudojimas bibliotekų edukacinėje veikloje“

Projektas „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas, 2“

Seminaro programa

Tarptautinis simpoziumas „Inovatyvios edukacinės praktikos bibliotekininko darbe. Edukacinės veiklos iššūkiai ir galimybės“

Šiandien ir rytoj Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyksta tarptautinis simpoziumas „Inovatyvios edukacinės praktikos bibliotekininko darbe. Edukacinės veiklos iššūkiai ir galimybės“.

Simpoziumo programa

Edukacijų programa 1

Edukacijų programa 2

Jame dalyvauja Lietuvos apskričių, Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų bei Lietuvos aklųjų bibliotekos specialistai, Michaela Kožiškova iš Karlovy Vary regioninės bibliotekos.

Lietuvos apskričių, Panevėžio regiono savivaldybių viešosios bibliotekos bei Lietuvos aklųjų biblioteka į Panevėžį atvežė ir dvi dienas demonstruos išskirtines edukacines programas, kuriose dalyvauja Panevėžio miesto bendruomenė ir patys bibliotekininkai. Tai puiki proga bibliotekoje patirti kūrybinį džiaugsmą ir pasisemti patirties.

Simpoziumą Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka organizuoja įgyvendindama projektą „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas, 2“. 2017–2018 metais įgyvendinamo projekto metu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka sudarė sąlygas Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų ir Panevėžio miesto mokyklų bibliotekininkams siekti ugdytojo kompetencijos, suteikė psichologinių ir pedagoginių žinių. Inicijavo metodinės priemonės bibliotekininkams parengimą – išleistas elektroninis leidinys „Edukacija bibliotekoje: galimybės ir iššūkiai“. Šiandien organizuojamas simpoziumas „Inovatyvios edukacinės praktikos bibliotekininko darbe. Edukacinės veiklos iššūkiai ir galimybės“, sutelkiantis akademinės bendruomenės specialistus ir praktikus apibendrinti bibliotekų edukacinės veiklos plėtros galimybes, analizuoti ir įvertinti veiklos rezultatus, stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio bibliotekų bei dalintis gerąja patirtimi.

2018 m. birželio 14–15 d. seminaras „Elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros mokymai“

Projektas „Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas“

Seminaro programa

Seminaras Panevėžio miesto ir rajono švietimo įstaigų bibliotekininkams „Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistų mokymo programos profesiniam tobulėjimui“

2018 m. lapkričio 5 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje prasidėjo Panevėžio miesto ir rajono švietimo įstaigų bibliotekų specialistų mokymai.

Lapkričio 5–14 dienomis per 30 mokyklų bibliotekininkų semsis žinių pagal 8 mokymų programas, kurias parengė ir dėstys G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistai.

Šiandien bibliotekininkai susirinko į pirmuosius mokymus temomis „Nemokamos „debesų“ paslaugos ir jų taikymo galimybės bibliotekoje“ bei „Virtualių parodų kūrimas nemokamais „Google“ įrankiais“, kuriuos vedė Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja Jovita Verbickienė. Ši lektorė taip pat pristatys mokymus tema „Praktinė informatika – skenavimas“. Audronė Palionienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja praves mokymus „Kraštotyra ir paveldas bibliotekoje: laikmečio iššūkiai ir inovatyvumo paieškos“ tema. Mokymo programą „Dokumentų stacionarių parodų organizavimas“ pristatys Birutė Urbanavičienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė.

Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė Laima Butkūnienė mokyklų bibliotekininkus mokys pagal atnaujintą programą „Projektų rengimas. Praktika“.

Didelio susidomėjimo sulaukė temos „E-paveldas – kaip panaudoti edukacijai?“ ir „Darbas su atvirojo kodo dokumentų maketavimo programa „Scribus“, kuriuos pristatys Greta Brimonienė Regioninio skaitmeninimo skyriaus vyr. metodininkė ir Informacinių technologijų skyriaus informacinio raštingumo koordinatorius-metodininkas Aivaras Neimontas.

Projekto „Aukštaitijos ETNO kilimas“ seminaras Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų vaikų literatūros skyrių, Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos filialų ir Anykščių bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekininkams

Spalio 16 d. Anykščiuose vyko baigiamasis projekto Aukštaitijos ETNO kilimas renginys. Tai buvo pirmas išvažiuojamasis seminaras regiono bibliotekininkams, kurį Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius organizavo kartu Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešąja biblioteka.

Seminare gausiai dalyvavo Anykščių viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus, filialų, mokyklų bei Panevėžio regiono vaikų literatūros skyrių bibliotekininkai.

Sveikinimo žodį tarė Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka. Buvo pristatyti pranešimai mokyklų ir viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo klausimais, pasidalinta gerąja patirtimi.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė Aldona Augustaitienė aptarė mokyklų ir viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo perspektyvas, išsamiai pakomentavo kultūros bei švietimo ir mokslo ministerijų naujai parengtą įsakymą dėl Savivaldybių viešųjų bibliotekų ir mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas) bibliotekų paslaugų integravimo modelį. Lektorė pristatė 2019–2022 m. skaitymo skatinimo programą, apžvelgė bibliotekų aktualijas, Vaikų ir jaunimo literatūros departamento veiklas skatinant vaikus priartėti prie knygos.

Dėl objektyvių priežasčių neatvykus Ugdymo plėtotės centro direktoriui Giedriui Vaideliui, bibliotekininkai išklausė video įrašą tema Mokyklų ir viešųjų bibliotekų tarpusavio dialogo reikiamybė.

Teorinius pranešimus papildė pasidalinimas gerąja patirtimi. Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Vaikų literatūros ir edukacijos skyriaus vedėja Ramunė Bražiūnienė  kalbėjo apie tai, kaip vaikai įtraukiami į bibliotekos organizuojamą veiklą, kaip skatinami skaityti, apie netradicines integruotas pamokas, vertus dėmesio renginius. Pranešėja pateikė įdomesnių renginių pavyzdžių: gegužės mėnesio poezijos šventė Po meilės sparnu, tradicinė frankofonijos diena, abėcėlės šventė pirmųjų klasių mokiniams Abėcėlė mano draugė, skaitovų konkursas organizuojamas kartu su Antano Baranausko pagrindine mokykla ir, be abejo, Krosnies pasakos, sekamos prie bibliotekoje išlikusios įspūdingos senovinės krosnies.

Anykščių viešosios bibliotekos Traupio filialo bibliotekininkė Ramunė Rusteikienė pristatė bibliotekos vykdomas veiklas vietos bendruomenei. Sujungus miestelio biblioteką su pagrindinės mokyklos biblioteka, Traupyje veikia viena biblioteka, kurios renginiai traukia ir vaikus, ir suaugusius. Trečius metus vyksta nacionalinio diktanto rašymas, kasmet organizuojama šiaurės šalių savaitė ir ypač paminėtini skaitymai, vykstantys netradicinėse erdvėse: valgykloje, mokytojų kambaryje, medicinos punkte, kai skaitovais tampa slaugytoja, virėja, socialinė darbuotoja, seniūnė. Traupio mokykla ir biblioteka įsikūrusi vieninteliame Lietuvoje mokykliniame botanikos sode. Jame sukurta jauki edukacinė erdvė: stalelis-verčiamais lapais knyga ir suolelis; čia vyksta literatūriniai skaitymai, skaitovų konkursai.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vadovė Greta Ratkutė įteikė padėkas projekto  Aukštaitijos ETNO kilimas partnerėms, pakvietė naudotis naujai sukurta edukacija Horizontai siluetai.

Antroji seminaro dalis vyko Anykščių rajono Niūronių kaimo Arklio muziejuje. Bibliotekininkai dalyvavo edukacinėje programoje Bitelė ratuota. 

Džiugu, kad seminare bibliotekininkai turėjo galimybę išgirsti apie kolegų vykdomas veiklas, pasidalinti gerąja patirtimi, susipažinti su naujai parengtu svarbiu dokumentu dėl mokyklų ir viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo.

Seminaras „Bibliotekų paslaugų prieinamumas socialiai pažeidžiamų grupių vartotojams”

Kaip atverti žmonėms su negalia ne tik bibliotekų duris, bet ir širdis – atsakymo į šį klausimą ieškojo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos organizuotame seminare „Bibliotekų paslaugų prieinamumas socialiai pažeidžiamų grupių vartotojams” susirinkę viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistai.

Didžioji dalis šalies bibliotekų jau kuris laikas žygiuoja visuomenės priešaky kaip modernios institucijos. Į jas užsukti kviečia ne vien aktualūs renginiai, bet ir šiuolaikinėmis technologijomis praturtintos erdvės. Deja, tyrimai rodo, kad neįgalieji ir socialinės rizikos asmenys vis dar retai išdrįsta praverti bibliotekų duris.

Bibliotekos direktorei Rimai Maselytei šiltai pasveikinus susirinkusiuosius, dalyviai kibo į darbą. Miesto savivaldybės atstovė dr. Sandra Jakštienė pateikė niūrius skaičius – iš savivaldybės apklaustų miesto neįgaliųjų tik 7,5 procentai dalyvauja bibliotekos renginiuose. Kodėl? Respondentai įvardijo, kad be pastatų ir aplinkos adaptavimo, reikėtų praplėsti specializuotų veiklų pasiūlą, skleisti informaciją žmonėms su negalia prieinamais kanalais, apmokyti darbuotojus, kad šie galėtų padėti.

Keisti dera ne vien bibliotekų funkcionalumą ir veiklų pasiūlą, dar svarbiau keistis mums patiems. Energingoji renginio pranešėja, psichologė-psichoterapeutė, doc. dr. Agnė Jurgaitytė-Avižinienė ragino mokytis suvaldyti savo instinktus ir neįprastas situacijas priimti ne kaip grėsmę, o kaip mus grūdinantį ir auginantį iššūkį.

Viešnia iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos Ieva Dryžaitė patarė nusimesti ir istorinio palikimo jungą, kuris negalią traktuoja kaip ligą ir paieškoti naujų perspektyvų. Nuplėšę senas etiketes išvysime žmogų, kuris, lygiai taip pat kaip mes, nori bendrauti ir skleistis ne pakraščiuose, bet kartu su visais, kad ir skirtingai gyvenimo įgalintais.

Antrojoje seminaro dalyje it lavina pasipylė gerosios praktikos pavyzdžiai. Bibliotekų atstovai iš skirtingų Lietuvos kampelių pasakojo ir spindinčiomis akimis liudijo, kad žengti į socialinius pakraščius, nors pradžioje ir nedrąsu, neabejotinai verta.

Viešnia iš Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Agnė Pranckutė, pristatė dar šviežią, bet jau lankytojų pamėgtą sensorinių skaitymų programą. Ji lavina autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų sensorinius gebėjimus, ugdo bendravimo įgūdžius, slopina neigiamą elgesį, skatina teigiamą požiūrį į skaitymą.

Vilniaus miesto centrinės bibliotekos Naujosios Vilnios filialo atstovė Martyna Malienė papasakojo apie pasaulyje analogų neturinčią, interaktyvią biblioterapijos programą – internetinį žaidimą „Mes knygų s@loje”. Tai unikalus būdas prakalbinti socialinės rizikos jaunuolius jiems itin opiomis temomis. Ta pati biblioteka, su psichoterapeute, edukatore Daiva Žukauskiene priešaky sėkmingai startavo su programa “Augti ir auginti”. Čia renkasi šeimos, norinčios išmokti emocinio raštingumo, socialinių įgūdžių. Multisensorinė erdvė dirgina emocijas, kviečia pokalbiui, o žaidimai ir kūrybinės užduotys suteikia tam platformą.

Klaipėdos Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos atstovė Airida Samavičienė lyg iš gausybės rago pabėrė gerąją bibliotekos praktiką su regos negalią turinčiais žmonėmis. Čia jie gali skaityti, naudodami aparatą SARA. Bibliotekoje gimsta ir pasirodymai „Muzika tamsoje”. Garsinis krašto gidas leidžia aplankyti žymias miesto vietas, o kai kuriuos architektūros objektus net pažinti, čiuopiant specialiai pagamintus 3D maketus.

Jei mūsų šalies pavyzdžių nepakaktų, panevėžietės bibliotekos darbuotojos Virginija Švedienė ir Toma Apynytė-Kirslienė pažėrė visą krūvą idėjų iš už jūrų marių. Jų aplankytų Vokietijos, Serbijos, Kroatijos bei Malaizijos bibliotekų patirtis dar kartą parodė, kad ribas kuriame ir griauname tik mes patys.

Visą dieną trukusi konferencija baigėsi itin energingai. Su neįgaliais vaikais nepailstamai dirbančio, studijos „Grock“ vadovo Lino Švirino kūrybinė improvizacija nepaliko abejingų. Pranešėjas pakvietė publiką ir netikėtam eksperimentui – iškvėpti orą ir sulaikyti kvėpavimą, o po sekundės iškvėpti dar ir dar giliau. Pasirodo galima iškvėpti kai, rodos, nebėra ko. Šia filosofine gaida seminaro moderatorė Ramunė Greiciūnienė ir pavaduotoja Genovaitė Astrauskienė uždarė seminarą. Kiekvienas išėjo klausdamas savęs apie savo galimybių resursus. Juk dažnai didieji pokyčiai prasideda nuo mažo žingsnelio už komforto zonos ribų.

Seminaras „Bibliotekos skaitmeninė kolekcija: aktualijos 2018 m.“ – skaitmeninantiems kultūros paveldą

2018 m. lapkričio 26 d. bibliotekos Regioninio skaitmeninimo skyrius surengė seminarą „Bibliotekos skaitmeninė kolekcija: aktualijos 2018 m.“, į kurį subūrė Panevėžio ir Utenos apskričių viešųjų bibliotekų specialistus, skaitmeninančius Lietuvos kultūros paveldo dokumentus.

Seminare dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės, Anykščių, Biržų, Kupiškio, Molėtų, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio, Utenos, Zarasų rajono savivaldybių viešųjų bibliotekų, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos (PAVB) skaitmeninimo ir kraštotyros specialistai.

PAVB Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus tyrėjas Raimundas Klimavičius pravedė paskaitą-praktikumą „XIX a. pab. – XX a. 1 pusės istorinės fotografijos atribucija“.

Greta Brimonienė – PAVB Regioninio skaitmeninimo skyriaus vyr. metodininkė pakvietė regiono bibliotekas prisijungti rengiant Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečiui skirtą virtualią parodą apie Steigiamojo Seimo narius, kilusius iš Panevėžio regiono.

Jovita Verbickienė – PAVB Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja dalinosi skaitmeninimo aktualijomis fotografijos paveldo apsaugos, viešinamo kultūros paveldo ženklinimo klausimais, aptarė regiono bibliotekų skaitmeninimo veiklas 2019 metams, atsakė į gausius seminaro dalyvių klausimus.

Naujų įdėjų tolimesniems darbams seminaro dalyviai sėmėsi teatralizuotoje ekskursijoje Juozo Miltinio palikimo studijų centre. PAVB Juozo Miltinio palikimo studijų centro vedėja Angelė Mikelinskaitė  supažindino su Panevėžio teatro įkūrėjo režisieriaus Juozo Miltinio gyvenimo aplinka, meno kūrinių kolekcija, asmenine biblioteka, pakvietė atnaujintoje ekspozicijų erdvėje pajusti magišką teatro pasaulį.

Nuotraukos Jovitos Verbickienės ir Gretos Brimonienės

Informaciją parengė
Greta Brimonienė
Regioninio skaitmeninimo skyriaus vyr. metodininkė

2018 m. lapkričio 29 d. seminaras „Rinkodaros efektyvumo didinimas su Google Analytics ir komunikacija socialiniuose tinkluose“

Projektas „Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas“

Seminaro programa