Informacijos paieška: katalogai, duomenų bazės, atviroji prieiga

Mokymuose sužinosite, kaip efektyviai naudotis bibliotekos informacijos resursais. Susipažinsite su bibliotekos prenumeruojamomis duomenų bazėmis ir atviros prieigos šaltiniais, išmoksite savarankiškai naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu, sužinosite, kokie informaciniai lobiai slepiasi portaluose: Lietuvos virtuali biblioteka ww.lvb.lt, Interaktyvi biblioteka www.ibiblioteka.lt, E.paveldas www.epaveldas.lt, išmoksite teisingai sudaryti literatūros sąrašą.

Mokymų dalyviai turi būti susipažinę su kompiuterinio raštingumo pradmenimis.

Trukmė – 2 ak. val. Skirta dalyviams nuo 16 metų
Vieta: Panevėžio progimnazijos ir pagrindinio lavinimo mokyklos
Registruokitės tel. (8 45) 46 57 67, el. paštu
gitana.uzkureliene@pavb.lt