Vincento Lukoševičiaus (1937– 2009) asmeninė biblioteka

Vilniaus universiteto docento ekonomisto, istoriko, socialinių mokslų daktaro V. Lukoševičiaus asmeninėje knygų kolekcijoje, kurią artimieji 2009 m. dovanojo mūsų bibliotekai, saugoma 2500 egzempliorių knygų ir dokumentų. Kolekcijoje gausu sovietinio meto spaudinių: grožinės ir ekonomikos, istorijos, filosofijos mokslų literatūros, yra iki 1945 m. išleistų retų spaudinių, ikikarinės periodikos. Vertingą bibliotekos dalį sudaro senosios knygos, kurių amžius siekia XIX šimtmečio pabaigą. Tai leidiniai, atspindintys Lietuvos istoriją valstybei patekus į Rusijos imperijos sudėtį (1795–1915) „Виленскiй временникь. Русскiя поселенiя Ковенской губернiи“ (Вильна, 1909); „Памятная книжка Ковенской губернiи на 1903 годь“ (Ковна, 1902) ir kitos. Paminėtina lenkų kalba profesoriaus T. Korzon monografija apie vieną iš 1863 m. sukilimo vadų, bajorą Jokūbą Geištorą „Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857–1865“ (Wilno, 1913). Knygos vertingos ir įdomios savo proveniencijomis. Paminėtina vieno žymiausio lietuvių istoriko, filosofo profesoriaus Zenono Ivinskio monografija „Kovos bruožai dėl Žemaičių ir jų sienų“ (Kaunas, 1936) su paties autoriaus dedikacija Vilniaus universiteto geografijos prof. J. Dalinkevičiui. Asmeninės kolekcijos savininką nurodo grafikės Ievos Labutytės sukurti ekslibrisai V. Lukoševičiui.

Rankraščių fonde F134 saugomas V. Lukoševičiaus asmeninis archyvas.

Saugyklų skyrius (knygos nuo 1946 m.)
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (knygos iki 1945 m.) (Respublikos g. 14)