Vandos Zaborskaitės (1922-2010) asmeninė kolekcija

Literatūrologei, profesorei V. Zaborskaitei priklausiusias knygas 2013 metais padovanojo jos įdukra Virgilija Stonytė. Kolekcijoje yra grožinės literatūros knygų su autorių dedikacijomis V. Zaborskaitei, knygų literatūros kritikos, pedagogikos klausimais, knygų, išleistų Panevėžyje iki 1940 metų. Saugoma per 50 egz.

Rankraščių fonde F153 saugomas V. Zaborskaitės tėvų Juozo ir Kamilijos Zaborskių šeimos asmeninis archyvas.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (Respublikos g. 14)