Stasio Eidrigevičiaus (g. 1949 m.) asmeninė kolekcija

Dailininko S. Eidrigevičiaus kolekcijos dokumentus dovanojo ir nuolat ją pildo pats dailininkas ir jo seserys Apolonija bei Genovaitė. Šiuo metu čia saugoma per 440 egzempliorių įvairių spaudinių – knygų, plakatų, atvirukų, parodų katalogų, meno kūrinių reprodukcijų ir kitų leidinių lietuvių, lenkų, anglų, vokiečių, prancūzų, japonų kalbomis. Ši kolekcija labai plačiai atspindi dailininko S. Eidrigevičiaus kūrybinę veiklą. Dalies šios kolekcijos leidinių neturi jokia kita Lietuvos biblioteka.

Rankraščių fonde F15 saugomi originalūs dailininko asmeninio archyvo dokumentai.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (Respublikos g. 14)