Rapšių šeimos biblioteka

Vertėjos, prancūzų kalbos specialistės, teatrologės JOANOS LAIMUTĖS RAPŠYTĖS (1938–2000) bei jos tėvų Panevėžio pedagogų JULIJOS RAPŠIENĖS (1903–1979) ir PETRO RAPŠIO (1902–1950) sukaupta knygų kolekcija. Ją sudaro knygos, išleistos 1913–2000 metais: leidiniai apie literatūros mokslą, kalbą, stilistiką, teatro istoriją, pedagogiką; lietuvių ir užsienio rašytojų kūryba. Knygos lietuvių, prancūzų, rusų kalbomis. Saugoma 1024 egz.

Rankraščių fonde F70 saugomas Rapšių šeimos archyvas.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (Respublikos g.14)