Leono Kuodžio (1902–1975) asmeninė biblioteka.

Kalbininko, pedagogo, poeto L. Kuodžio asmeninę knygų kolekciją sudaro 1969 metais įsigyta Leono Kuodžio asmeninės bibliotekos dalis: knygos kalbos ir literatūros mokslo klausimais, grožinė literatūra, žurnalų „Mokslo dienos“ (1938, 1940), „Kūryba“ (1943–944) komplektai. Dauguma knygų su įžymių kalbininkų autografais, dedikacijomis.

Rankraščių fonde F58 saugomas L. Kuodžio asmeninis archyvas.

Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius (Respublikos g. 14)