Leono Kuodžio (1902–1975) asmeninė biblioteka

Kalbininko, pedagogo, poeto L. Kuodžio asmeninę knygų kolekciją sudaro 1969 metais įsigyta Leono Kuodžio asmeninės bibliotekos dalis: knygos kalbos ir literatūros mokslo klausimais, grožinė literatūra, žurnalų „Mokslo dienos“ (1938, 1940), „Kūryba“ (1943–944) komplektai. Dauguma knygų su įžymių kalbininkų autografais, dedikacijomis.

Rankraščių fonde F58 saugomas L. Kuodžio asmeninis archyvas.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (Respublikos g. 14)