Kazimiero Dulksnio (1910–2001) asmeninė biblioteka

Iš prelato K. Dulksnio artimųjų 2002 m. įsigytą kolekciją sudaro religijos, teologijos, kultūros, filosofijos literatūra, grožinė literatūra, meno albumai, įvairių Lietuvos bei užsienio šalių miestų, vietovių meninių nuotraukų albumai, žodynai, kalbų vadovėliai. Saugoma 624 egz.

Rankraščių fonde F97 saugomas K. Dulksnio asmeninis archyvas.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (Respublikos g. 14)