Kazimiero Barėno (1907–2006) asmeninė biblioteka

Rašytojo, leidėjo, Didžiosios Britanijos lietuvių visuomenės veikėjo K. Barėno knygų kolekciją sudaro rašytojo asmeninė biblioteka. Tai išeivijos lietuvių rašytojų kūryba lietuvių, anglų kalbomis, žymių pasaulio tapytojų paveikslų reprodukcijų rinkiniai, knygos istorijos, politikos, religijos klausimais, periodinių leidinių „Aidai“ (1947–1991), „Akiračiai“ (1973–1997), „Budėkime“ (1967–1996) komplektai. Saugoma 3279 vnt.

Šios asmeninės bibliotekos lituaninių knygų kolekcija patalpinta Elžbietos Jodinskaitės kraštotyros skaitykloje esančioje atskiroje Kazimiero Barėno asmeninės bibliotekos erdvėje.

Rankraščių fonde F60 saugomas K. Barėno asmeninis archyvas.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (Respublikos g. 14)