Juozapo Antanavičiaus (g. 1931) asmeninė biblioteka

Iš monsinjoro J. Antanavičius 2007 m. įsigytą kolekciją (5000 egz.) sudaro religijos, teologijos, kultūros, filosofijos, politikos, teisės, socialinio gyvenimo, švietimo, gamtos mokslų, žemės ūkio, medicinos literatūra, grožinė literatūra, meno albumai, žodynai. Dauguma knygų su autografais, dedikacijomis. Kolekcijoje sukauptos knygos lietuvių, vokiečių, anglų, rusų, lenkų, italų, prancūzų kalbomis. Seniausia kolekcijos knyga – Konstantino Sirvydo „Dictionarium trium lingvarum in usum studiosae iuventutis“ (Vilnius, 1713). Šiuo metu tai kartu ir seniausia mūsų bibliotekoje saugoma knyga.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (Respublikos g. 14)