Elenos Gabulaitės (1916–1999) ir Aleksandros Šilgalytės (1904–1997) biblioteka

Pedagogės, literatės, lituanistės E. Gabulaitė ir A. Šilgalytė sukaupė bendrą knygų kolekciją, kurią mūsų biblioteka įsigijo 2000 m. Kolekciją sudaro knygos literatūros, lietuvių kalbos klausimais, pedagoginė, grožinė literatūra, literatūriniai žurnalai „Židinys“ (1937–1939), „Naujoji vaidilutė“ (1931), „Ateitis“ (1938–1939), Panevėžio krašto lituanistų leidiniai, lietuvių kalbos žodynai ir kt. Saugoma 2237 egz.

Rankraščių fonde F9 saugomas E. Gabulaitės asmeninis archyvas.
Rankraščių fonde F80 saugomas A. Šilgalytės asmeninis archyvas.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (Respublikos g. 14)