Algirdo Neveravičiaus (1925–2016) asmeninė kolekcija

Gydytojo, bibliofilo ir kolekcininko A. Neveravičiaus dalį sukauptų knygų 2017 metais Bibliotekai padovanojo jo artimieji Palmira ir Vytautas Skripkauskai. Dovanotoje kolekcijoje meno leidiniai: lietuvių ir užsienio šalių dailininkų kūrybos albumai, parodų katalogai, vadovai po pasaulio meno muziejus ir galerijas. Saugoma per 600 egz.

Rankraščių fonde F143 saugomas A. Neveravičiaus asmeninis archyvas.

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius (knygos iki 1945 m.)

Saugykla (knygos nuo 1946 m.) (Respublikos g. 14)