Bibliotekų specialistų mokymai

Rengėjai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau LNB)

Partneriai: Vilniaus universitetas, Panevėžio (toliau PAVB), Šiaulių, Klaipėdos, Kauno, Vilniaus apskričių viešosios bibliotekos

Įgyvendinamas: nuo 2012 metų.

Bendras projekto tikslas: ugdyti Lietuvos viešųjų bibliotekų vartotojų aptarnavimo sektoriaus darbuotojų kompetencijas, kuriant viešųjų bibliotekų paslaugas bei organizuojant jų sklaidą.

PAVB tikslas: analizuoti Panevėžio ir Utenos apskrityse veikiančių viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacjos poreikius ir organizuoti profesinių įgūdžių tobulinimo mokymus ir seminarus PAVB aptarnaujamoje teritorijoje.

PAVB tikslinė grupė: Panevėžio ir Utenos apskričių viešųjų bibliotekų specialistai

Rezultatas: 2012 m. surengti 2 seminarai „Elektroninės informacijos ištekliai ir efektyvus jų panaudojimas“ Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje ir „Bibliotekos paslaugų teikimas visuomenei“ PAVB. PAVB specialistė parengė mokymų programą „Skaitmeninimas – vaizdo bei teksto informacijos apdorojimas specialių programų pagalba“. Mokymų tema regiono bibliotekininkams buvo labai aktuali. Buvo suformuota 10 grupių, apmokyti 74 bibliotekų specialistai. Bendras dalyvių skaičius 167.

2013 m. organizuotas 21 kvalifikacinis renginys. Surengti 5 seminarai: „Bibliotekų projektų vadyba“ ir „Elgesio ir emocinių sunkumų/sutrikimų turintis vaikas/paauglys. Kaip sutarti bibliotekoje?“ vyko Panevėžyje ir Utenoje, „Elektroninių paslaugų plėtros galimybės bibliotekoje“ – Panevėžyje. Surengta 16 mokymų pagal PAVB darbuotojų parengtas 8 programas: „Skaitmeninimas – vaizdo bei teksto informacijos apdorojimas specialių programų pagalba“, „Informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse“, „Rankraščių fondų tvarkymas ir katalogavimas“, „Darbo su Audacity programa pagrindai“, „Garso ir vaizdo dokumentų katalogavimas“, „Asmeninių bibliotekų dokumentų katalogavimas“, „Grafikos (plakatų, atvirukų, bukletų ir kt.) dokumentų katalogavimo ypatumai“, „Spaudinių, išleistų iki 1945 m., kompiuterinių bibliografinių įrašų kūrimas“. 8 kvalifikaciniai mokymai surengti PAVB, 13 – Kupiškio, Rokiškio, Visagino, Ignalinos, Molėtų, Zarasų, Utenos r. bibliotekose. Mokymuose dalyvavusių grupių skaičius 54. Bendras dalyvių skaičius 429.

2014 m. organizuoti 33 kvalifikaciniai renginiai. Surengti 4 seminarai: „Socialiai pažeidžiamos grupės bibliotekoje: bendravimas ir aptarnavimas“ Panevėžyje ir Utenoje, „Kūrybiniai kultūriniai klasteriai“ Rokiškyje, „Paveldas ir regioninė atmintis“ Panevėžyje. Surengti 29 mokymai pagal PAVB darbuotojų parengtas 11 programų. Populiariausios – „Debesų kompiuterijos“ paslaugos ir jų panaudojimas bibliotekų veikloje“, „Darbas su nuotraukų redagavimo programa GIMP“, „Darbas su interneto svetainių turinio valdymo sistema „Wordpress“, „Informacijos paieškos strategija ir efektyvus panaudojimas (Infolex, eLABa)“. Oganizuotos 65 mokymų grupės. 16 kvalifikacinių renginių vyko PAVB, 17 Biržų, Kupiškio, Rokiškio, Utenos, Anykščių, Zarasų, Molėtų, Ignalinos bibliotekose. Bendras dalyvių skaičius 618.

2015 m. organizuota 40 kvalifikacinių renginių. Surengti 4 seminarai: „Užsienio šalių literatūros naujienos“, „Kultūrinės veiklos vadyba“ (2 seminarai), „Regiono kultūros išteklių formavimas ir sklaida“. PAVB darbuotojai parengė ir vedė 10 mokymų programų – pradžiamokslį ir pažengusiems „Darbas su nuotraukų redagavimo programa GIMP“, „Darbas su vaizdo medžiagos kūrimo programa Windows Live Movie Maker“, „Darbas su interneto svetainių turinio valdymo sistema „WordPress“, „Prezentacija kitaip: įtaigus informacijos pateikimas (Powerpoint 2010, Prezi.Com)“, „Duomenų bazės: Kas naujo?“, „Pažintis su nauja DB „Naxos Music Library“, „Išplėskite savo atmintį su Evernotear Onenote“, „Skaitmeninimas - vaizdo bei teksto informacijos apdorojimas specialių programų pagalba“, „Rankraščių fondų tvarkymas ir katalogavimas (mokymo-stažuotės programa)“, „Garso failų redagavimas su atviro kodo programa Audacity“. Organizuotos 67 mokymų grupės. 24 kvalifikaciniai renginiai vyko  PAVB, 16 Panevėžio regiono bibliotekose. Bendras dalyvių skaičius 702.

2016 m. organizuoti 66 kvalifikaciniai renginiai. Surengti du  Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dėstytojos Nidetos Jarockienės vedami seminarai „Edukacinių užsiėmimų organizavimas“ ir du seminarai „Bibliotekos skaitmeninė kolekcija: teorija ir praktika“, kurių lektoriais buvo Nacionalinės  Martyno Mažvydo bibliotekos specialistai. Mokymų trukmė 265 val., dalyvių skaičius – 643. Mokymų pagrindą sudarė 8 PAVB specialistų parengtos programos, skirtos bibliotekų darbuotojų bendrųjų ir profesinių/ specialiųjų kompetencijų stiprinimui.

2017 m. organizuoti 33 kvalifikaciniai renginiai. Du seminarai:  „Pokyčių valdymas“, lektorė Diana Palivonienė, UAB „Organizacijų vystymo centras“ ir „Vadovų ir darbuotojų ugdymas“, lektorė Ramunė Kabašinskienė,  „OVC Consulting“ vyr. konsultantė. Dalyvavo 44 Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Anykščių, Biržų, Panevėžio miesto ir rajono viduriniosios grandies regiono bibliotekų vadovai. Panevėžio regiono bibliotekų specialistams surengtas 31 mokymai pagal G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistų parengtas programas. Iš jų: nuotoliniai mokymai (2), išvažiuojamieji mokymai į Panevėžio regiono bibliotekas (19), mokymai Apskrities bibliotekoje (3), stažuotės (7). Mokymuose dalyvavo 297 dalyviai. Mokymai truko 128 val.

Projekto koordinatorė LNB: Ieva Gumuliauskaitė, Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. , tel. 8636 98140

Projekto koordinatorė PAVB: Ramunė Greiciūnienė, Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. , tel. 845 501649

Pagrindiniai rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba