Mokslų akademijos dienos (LMA)

Organizatoriai: Panevėžio miesto savivaldybė ir Lietuvos mokslų akademija

Apie LMA dienas: pradėtos rengti 2004 m., kai 2003 m. rugsėjį buvo pasirašyta mokslinio ir kūrybinio bendradarbiavimo sutartis tarp LMA ir Panevėžio miesto savivaldybės. Šia sutartimi LMA įsipareigojo teikti pagalbą plėtojant mūsų mieste studijas, mokslą ir aukštąsias technologijas, konsultuojant bei atliekant mokslines ekspertizes, organizuojant švietimo, mokslo ir kultūros renginius. LMA dienų metu įvairių sričių LMA mokslininkai ir lektoriai skaito pranešimus septyniose sekcijose – istorijos, socialinio pasaulio ir jo saugos, medicinos, technologijų, informacinės visuomenės plėtros, sporto ir komunikacijos mokslų sekcijose.

Bibliotekos indėlis: Biblioteka dalyvauja Panevėžio miesto savivaldybės ir Lietuvos mokslų akademijos bendradarbavimo renginiuose. Organizuoja bendrus su LMA biblioteka kultūros renginius ir Komunikacijos mokslų sekcijos darbą Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Sekcijos vadovai LMA narys korespondentas prof. habil. dr. Domas Kaunas ir Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Rima Maselytė.

Rezultatas:

Panevėžys Lietuvos mokslų akademijoje 2003 09 26, 2011 01 24

Lietuvos mokslų akademija Panevėžyje 2004 12 15, 2005 11 16, 2006 11 09, 2007 11 27, 2008 11 24, 2010 10 22, 2011 12 022012 11 22.

Grįžti į pradinį projektų tinklalapį