Gyventojų sveikatinimo projektas „Pažinkime save“

Įgyvendinamas: nuo 2012 metų.

Tikslinė grupė: Panevėžio miesto įvairaus amžiaus gyventojai, Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojai

Tikslas: Skatinti  gyventojus asmeniškai domėtis emocinės sveikatos stiprinimo klausimais, gerinti jiems informacijos apie psichikos sveikatą prieinamumą, mokyti naudotis patikimais sveikatos informacijos šaltiniais.

Rezultatas: didžiausio gyventojų susidomėjimo sulaukia švietėjiškos paskaitos visuomenei, kurias veda psichologai ir psichoterapeutai bei įvairių meno terapijų interaktyvūs užsiėmimai, kuriems vadovauja šių sričių specialistai. Bibliotekos lankytojai dalyvavo psichologų Dainius Pūro, Olego Lapino, Eugenijaus Laurinaičio, muzikos terapijos specialistės Jolantos Antanaitienės, teatro režisieriaus Gyčio Padegimo paskaitose. Su perkusinių instrumentų žinovais Lina ir Martynu Sučylomis išbandė Afrikos būgnus. Su sertifikuotu Juoko jogos treneriu Stepu Šafranausku mokėsi įveikti stresą. Dalyvavo Juliaus Kvedarausko rašymo terapijos užsiėmimuose. Arūno Maliausko M. Norbekovo  sveikatinimo metodikos pristatymuose. Linos Paužuolienės Ebru meno terapiniame užsiėmime. Kiekvienais metais gyventojų informavimui apie naujausius ir turimus bibliotekoje leidinius sveikatinimo temomis rengiamos teminės spaudinių parodos. Jose eksponuota per 600 vnt. leidinių. Nutolusiems vartotojams bibliotekos internetinėje svetainėje rengiamos virtualios parodos. Vykdomos meninių, dokumentinių ir prevencinių filmų peržiūros. Sveikatos specialistams ir studentams rengiami mokymai naudotis medicinos informacijos duomenų bazėmis „Ebsco“ ir „Medline“. 2014 m. gavus finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos, projektas išsiplėtė geografine prasme. Anykščių ir Biržų viešosiose bibliotekose surengti psichologinės literatūros pristatymai  ir dailės terapijos užsiėmimai, vedami psichologės Danguolės Juškevičienės. 2015 m. spalio mėnesiui, kuris skirtas Pasaulinei psichikos sveikatosdienai paminėti, visuomenei parengta spaudinių paroda „Šeima psichologo akiratyje“. 2016 m. parengta virtuali paroda „Prakalbinti slegiančią tylą“ sveikos gyvensenos propagavimui. PAVB medicinos leidinių fondas papildytas 5 vertingomis knygomis. Įsigyti gimnastiniai kamuoliai (10 vnt.) panaudoti  gyventojams surengtuose 8 fizinio lavinimo užsiėmimuose.

Virtualios parodos:
Prakalbinti slegiančią tylą
Menų ir kūrybos terapija – sveikatai be receptų
Saviieškos ir savižinos maršrutais
Šeima psichologo akiratyje

Meninių, dokumentinių ir prevencinių filmų ieškokite Menų skaityklos filmų fonde

Pagrindiniai rėmėjai: Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programa, Lietuvos kultūros tarybos Teigiamo meno poveikio žmogaus sveikatai ir socialinei gerovei skatinimo programa (2014).

Grįžti į pradinį projektų tinklalapį