Iliustruota Bibliotekos veiklos kronika

                                                                              Bibliotekos kolektyvas

Biblioteka nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje (1922–1939)

Biblioteka okupacijų metais (1940–1989)

Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m.  iki šių dienų)


Informaciją parengė
Loreta Dundulienė, Audronė Palionienė,
Inga Vienažindienė
Krašto kultūros
paveldo sklaidos skyrius
Tel. 845 58 25 40

Internete publikavo
Arnualdas Dalinda,
Informacinių technologijų skyrius
Gitana Užkurėlienė,
Vartotojų aptarnavimo skyrius
Tel. 845 50 20 34