Laisvai prieinamos duomenų bazės

LIETUVOS:

Apdovanotų asmenų duomenų bazė

     Faktografinė informacija apie Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais apdovanotus asmenis, jiems įteikto apdovanojimo laipsnį, įteikimo datą ir kt.

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje

     Valstybės archeologijos komisijos dokumentų (1919–1940) bazėje pateikiamas suskaitmenintas Valstybės archeologijos komisijos archyvas. Galima rasti vertybių savininkų pasižadėjimus, tarpinstitucinius susirašinėjimus, Lietuvos žemės vardyno anketas ir kt.

Aruodai: lituanistikos paveldo informacinė sistema

     Informacinė sistema, skirta lituanistikos paveldui kaupti. Aruodų pagrindas sukurtas 2003–2006 metais pagal Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto ir Matematikos ir informatikos instituto bendrą projektą RaSa: „Lietuvių dvasinės kultūros RAiškos: etnologijos, kalbos ir istorijos šaltinių elektroninis SĄvadas”. Projektą parėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Šiuo metu Aruoduose pristatomos penkios mokslo sritys – archeologija, etnologija, folkloristika, istorija ir kalbotyra.

Dailininkų duomenų bazė

     Duomenų bazėje skelbiamos biografijos dailininkų, kurių darbų yra įsigijęs Lietuvos dailės muziejus. Duomenų bazė pradėta kurti 2006 metais. Šiuo metu yra įvesti duomenys apie 840 dailininkų.

ebooks.mruni.eu

     Duomenų bazėje pateikiamos Mykolo Romerio universiteto atviros prieigos viso teksto elektroninės knygos socialinių, humanitarinių ir tiksliųjų mokslų temomis.

ePaveldas

     Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos dailės muziejus ir Lietuvos archyvų departamentas nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. vykdo projektą „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas“, kurio metu bus sukurtas bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų duomenų bankas.

Europa - Europos Sąjungos portalas

     Pateikiama naujausia Europos Sąjungos reikalų apžvalga ir pagrindinė informacija apie Europos integraciją. Portalas siūlo pasinaudoti jo sukurtomis duomenų bazėmis.

Europos Sąjungos teisės aktų duomenų bazė 

     Duomenų bazėje per 33 tūkst. dokumentų (iš jų 18 tūkst. išversti į lietuvių k.). Prieiga suteikiama tik prie lietuviškų dokumentų.

 Eur-Lex duomenų bazė

    Priimti ES teisės aktai. Yra apie 2815 000 dokumentų nuo 1951 m. Duomenų bazė atnaujinama kasdien.

ES teisinių aktų santraukos

Europos Teisingumo Teismo sprendimai

Rengiamų ES teisės aktų projektai

Iškilūs Lietuvos ir Latvijos kultūros veikėjai

     Duomenų bazė Iškilūs Lietuvos ir Latvijos kultūros veikėjai pradėta kurti 2007 m. Joje pateikiama informacija apie kultūros žmones daug kuo prisidėjusius prie Lietuvos ir Latvijos vardo garsinimo pasaulyje, valstybės kūrimo ir stiprinimo.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka

     Lietuvos akademinių institucijų atstovams pasiekiama per 2000 elektroninių magistrantūros darbų. Tai Lietuvos akademinėse leidyklose išleistų visateksčių elektroninių dokumentų talpykla, kurioje skaitytojai gali ieškoti informacijos. Šiuo metu yra sukurtos penkios eLABa duomenų kolekcijos: knygos ir jų dalys; moksliniai žurnalai ir straipsniai; konferencijos ir pranešimai; mokslinės ataskaitos; daktaro ir magistro baigiamieji darbai bei santraukos.

Lietuvos dvarų duomenų bazė

     Parengtas Lietuvos dvarų sklaidos žemėlapis, kuris buvo sudarytas pagal tikslias dvarų GPS koordinates, panaudojant GIS pagrindą. Duomenys dvarų duomenų bazėje nuolat pildomi ir tikslinami.

Lietuvos elektroninė periodika

     Elektroninių periodinių ir tęstinių leidinių nuorodų svetainė. 

Lietuvos Respublikos teisės aktų duomenų bazė

     LR Seimo teisės aktų duomenų bazėje (LR SIS) iš viso yra 280027 dokumentai, teisės aktų - 141709.

Lietuvos Respublikos Terminų bankas

     Tai bendra valstybės institucijų informacinė sistema, kurioje savo prižiūrimų sričių visų teisės aktų terminiją įgaliotos kaupti ir tvarkyti ministerijos, departamentai, Vyriausybės įstaigos, Seimas ir jam atskaitingos institucijos, turinčios savo terminijos komisijas. Terminų banke kaupiami mokslo, technikos, kompiuterijos, meno ir kitų sričių terminai su išsamiais jų aprašais.

Lietuvos statistikos departamento duomenų bazės
     Statistikos informacinės sistemos duomenų bazėse yra sukaupta daug informacijos: statistinių rodiklių, jų aprašų ir rengimo metodikų, statistinių klasifikatorių. Statistikos departamentas teikia informacijos vartotojams išrašus iš šių duomenų bazių įvairiomis laikmenomis ir platinimo kanalais.

Lituanistica

     Tarptautinė mokslinė duomenų bazė, apimanti humanitarinių bei socialinių mokslų tyrimus, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Pateikiami bibliografiniai įrašai, santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, naudotos literatūros sąrašai.

Miesteliai.lt

     Informacija apie įvairius Lietuvos miestus bei miestelius, pasiūlymai, ką juose verta aplankyti, žemėlapiai, nuotraukos.

Mykolo Romerio universiteto elektroninių knygų portalas Šiuo metu yra 145 knygos humanitarinių, socialinių bei tiksliųjų mokslų temomis.

UŽSIENIO:

BioMed Central
     Atviros prieigos duomenų bazė, kurioje yra apie 180 visateksčių žurnalų. Juose yra informacijos bendromis biologijos ir medicinos temomis, kurios apima daugybę įvairiausių potemių, kaip antai: biochemiją, kvantinę biochemiją, anesteziologiją, širdies ir kraujagyslių bei kraujotakos sutrikimus, ląstelinę biologiją, patologiją, farmakologiją, dermatologiją ir kitas.
BMJ Group
     Visatekstė duomenų bazė medicinos, sveikatos priežiūros tematika.
Central and Eastern European Online Library
     Centrinės ir Rytų Europos leidinių duomenų bazė, kurioje rasime straipsnių bibliografinę informaciją ir referatus iš daugiau nei 320 žurnalų humanitarinių ir socialinių mokslų temomis.
     Išsamus vadovas: leidinių sąrašas pagal dalyką
Directory of Open Access Journals
     Recenzuojami įvairių sričių visateksčiai mokslo žurnalai.
Electronics Journals Library
     Mokslo žurnalų duomenų bazė. Žurnalai, kurių straipsnius galima skaityti nemokamai, pažymėti žaliai. Galima paieška pagal pavadinimą bei temas.
ERIC
     JAV švietimo departamento informacijos centro (The Education Resources Information Center) kuriama referatinė duomenų bazė pateikia informaciją edukologijos klausimais.
ERIC Digests.org
     Visatekstė edukologijos duomenų bazė.
Europeana
     Europos virtuali įvairialypės informacijos biblioteka. Interneto vartotojai gali naudotis daugiau nei dviem milijonais knygų, žemėlapių, įrašų, fotografijų, archyvinių dokumentų, paveikslų ir filmų iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių bibliotekų ir kultūros įstaigų.
Google scholar
     Mokslinės informacijos paieškos sistema.
Liber Quarterly
     Europos mokslinių bibliotekų asociacijos leidžiamas žurnalas, kuriame pateikiama su bibliotekų darbu susijusi informacija.
Math-Net.Ru
     Skirtas pristatyti matematikos vystymą Rusijoje. Portale talpinami matematikos žurnalai, kurių visi tekstai prieinami po 3 metų nuo žurnalo pasirodymo.