Užsienio duomenų bazės

EBSCOkuriame-lietuvos-ateiti 2

11 duomenų bazių paketas. Visateksčiai moksliniai ir populiarieji žurnalai medicinos, verslo, ekonomikos klausimais, laikraščiai, žinynai anglų kalba, duomenys apie verslo kompanijas, apie 200 000 fotografijų, žemėlapių ir vėliavų.

                     Išsamus vadovas: bazių paketas;
                                                paieška;
                          mokomoji medžiaga;
                       abėcėlinis leidinių sąrašas.

Emerald Management eJournals kuriame-lietuvos-ateiti 2

Visateksčiai žurnalai socialinių, taikomųjų, bibliotekininkystės ir informacijos mokslų bei kitų mokslo krypčių žurnalai.

                      Išsamus vadovas: prisijungimas ir paieška;

                                            abėcėlinis leidinių sąrašasNaxos Music Library duomenų bazėje pateikiami klasikinės, džiazo, pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės pop, roko  muzikos įrašai, pateikiamos kompozitorių ir atlikėjų biografijos, muzikos terminų žodynai.


Taylor&Francis kuriame-lietuvos-ateiti 2


                 Duomenų bazėje pateikiami visateksčiai moksliniai žurnalai socialinių, humanitarinių fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų klausimais.

                        Išsamus vadovas: abėcėlinis leidinių sąrašas.