Straipsnis

2018 10 29

2009–2011 m. projektas „Lietuvos apskričių bibliotekų darbuotojų kvalifikacijų ir gebėjimų tobulinimas“

2009–2011 m. projektas „Lietuvos apskričių bibliotekų darbuotojų kvalifikacijų ir gebėjimų tobulinimas“


Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas:
Biblioteka dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos projekte, skirtame gerinti bibliotekų paslaugų kokybę, suteikiant bibliotekų darbuotojams specifinių žinių ir profesinių kompetencijų.

2010 metais 63 bibliotekos darbuotojai dalyvavo jų darbo specifiką atitinkančiuose seminaruose: „Bibliotekos darbo ir veiklos apskaita, statistika ir analizė“, „Bibliotekų buhalterinės apskaitos ypatumai ir naujovės“, „Teisė. Informacinė teisė. Autorinė teisė“, „Personalo valdymas ir motyvacija“, „Atvirųjų mokymų organizavimas gyventojams panaudojant bibliotekų materialinę bazę.Katalogavimas UNIMARC formatu bei LIBIS komplektavimo posistemio ypatumai“, „Klientų aptarnavimo psichologija. Sudėtingos klientų aptarnavimo situacijos. Kaip valdyti prieštaravimus. Efektyvus laiko ir veiklos valdymas. Profesionalus klientų aptarnavimas“, „Renginių, parodų organizavimas. Viešasis kalbėjimas“, „Projektų valdymas, finansavimo šaltiniai“.

Rėmėjas: ES struktūriniai fondai

2018 10 29

2009–2011 m. projektas „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose, plėtra“

2009–2011 m. projektas „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose, plėtra“


Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas:
Biblioteka partnerystėje su Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus apskričių viešosiomis bibliotekomis dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekte siekiančiame plėsti viešųjų bibliotekų teikiamas elektronines paslaugas, susijusias su dokumentų paieška, užsakymu, gavimu ir grąžinimu, kartu užtikrinant savitarnos galimybę.

Bibliotekoje sukurtos interaktyvios elektroninės paslaugos, įdiegtos savitarną užtikrinančios technologijos dokumentų išdavimo/grąžinimo procese.

Rėmėjas: Projektas vykdytas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK-01 „Elektroninės valdžios paslaugos“ valstybės projektų sąrašą.

2018 10 29

Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra

2010–2012 m. projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“

Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas:
Biblioteka partnerystėje su Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskričių viešosiomis bibliotekomis, Lietuvos archyvų departamentu, Lietuvos dailės, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejumi dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inicijuotame projekte, siekiančiame skaitmeninti šalies kultūros paveldą bei sukurti Lietuvos virtualią elektroninio paveldo sistemą www.epaveldas.lt, ją integruoti į Europos portalą Europeana.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka suskaitmenino 2 110 kultūros paveldo objektų, kurie bibliografiškai aprašyti ir pateikti į VEPS duomenų banką bei portalą www.epaveldas.lt 

Suskaitmenintas kultūros paveldas integruotas į Europos portalą www.europeana.eu.

Baigiamojoje Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto konferencijoje (Vilnius) perskaitytas pranešimas „Projekto įgyvendinimas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje“.

Rėmėjas: ES struktūriniai fondai

2018 10 29

PROJEKTAS „PANEVĖŽIO REGIONO BIBLIOTEKŲ EDUKATORIŲ KVALIFIKACIJOS GERINIMAS, 2“

Projektas „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas, 2"

Seminaras „Tarpkultūrinis ir pilietiškumo ugdymas“ Programa 1 Programa 2
Seminaras „Šiuolaikinės mokymosi tendencijos: kūrybiškumas – ne siekiamybė, o būtinybė“ Programa
Seminaras „Biblioteka ateičiai: IT galimybių panaudojimas bibliotekų edukacinėje veikloje“ Programa
Tarptautinis simpoziumas „Inovatyvios edukacinės praktikos bibliotekininko darbe. Edukacinės veiklos iššūkiai ir galimybės“ Simpoziumo programa, Edukacijų programa 1, Edukacijų programa 2, Straipsnis 1, Straipsnis 2