Režisieriaus Juozo Miltinio intelektualinio palikimo sklaida

Vykdytojas: Bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centras (Algirdo g. 54–19)

Tikslas: užtikrinti vieno iškiliausių XX a. Lietuvos kultūros veikėjo, aktoriaus ir režisieriaus Juozo Miltinio intelektualinio palikimo išsaugojimą ir pritaikymą kultūros, mokslo, studijų bei sklaidos reikmėms.

Rezultatai: 2004 m. išleistas Režisieriaus Juozo Miltinio dailės kūrinių rinkinio katalogas: tapyba grafika, skulptūra. 2006 m. sukurta ir pradėta pildyti Juozo Miltinio palikimo studijų centro fondų skaitmeninė duomenų bazė www.miltinis.lt. 2007 m. minint Juozo Miltinio 100-ąsias gimimo metines Juozo Miltinio palikimo studijų centre atnaujinta nuolatinė ekspozicija „Juozas Miltinis: gyvenimas ir teatras". 2008–2009 m. išleistas Juozo Miltinio asmeninė biblioteka. Katalogas (I–II dalys). 2010 m. surengtos parodos, skirtos Juozo Miltinio mokinių – Vaclovo Blėdžio, Reginos Zdanavičiūtės, Eleonoros Koriznaitės, Astos Preidytės – jubiliejinėms sukaktims paminėti. 2011 m. parengta paroda „Kazimieras Vitkus – teatro metraštininkas", atskleidžianti legendinio Panevėžio dramos teatro istorijos etapą 1940–1980 metais. 2012 m. parengta dokumentų ir fotografijų paroda, skirta kraštiečių Mykolo Karkos 120-osioms ir Gedimino Karkos 90-osioms gimimo metinėms. Surengti edukaciniai užsiėmimai Panevėžio M. Karkos pagrindinės mokyklos 5–10 kl. mokiniams ir iškilmingas paminėjimo vakaras Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje Vilniuje. 2013 m. parengta fotografijų, spektaklių afišų paroda, apimanti teatro ir kino aktoriaus A. Paulavičiaus 1965–1992 metų kūrybos laikotarpį teatre. Surengtas jubiliejinis vakaras Algirdo Paulavičiaus 70-mečiui paminėti. 2014 m. su aktoriumi Albinu Kėleriu ir Miltinio Teatro studijos aktoriais sukurtas 40 min. trukmės videofilmas Juozas Miltinis: knygos gravitacija ir sudaryta knyga Juozas Miltinis. Teatras kaip Ugnies žemė, surengta paroda „Donatas Banionis. Asmenybės portretas“ ir paminėjimo vakaras, skirtas aktoriaus 90-mečiui. 2015 m. parengta paroda ir paminėjimo vakaras, skirtas aktorės Reginos Zdanavičiūtės (1925–2015) 90-mečiui ir kostiumų dailininkės Gražinos Konstancijos Remeikaitės jubiliejinė paroda „Kostiumas“. Vykdytas projektas „Žodis saviraiškos pasaulyje“ su Panevėžio miesto Juozo Miltinio, Kazimiero Paltaroko, Juozo Balčikonio ir Pasvalio Petro Vileišio gimnazijomis. 2016 m. įgyvendintas projektas „7+5 improvizuoti pasimatymai“, skirtas Panevėžio dramos teatro 75-mečiui. Suorganizuoti devyni susitikimai-diskusijos su žinomais režisieriais, menininkais, politologais, teatrologais, menotyrininkais. 2017 m. įgyvendinti projektai „Dviejų kultūrų sąsaja fotografijoje ir exlibrise“ ir „Režisieriaus Juozo Miltinio palikimas – inovatyviai“, skirti 110-osioms režisieriaus Juozo Miltinio gimimo metinėms.

Pagrindiniai rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Panevėžio miesto savivaldybė

Informaciją parengė
Laima Butkūnienė
Vyr. metodininkė
Tel. 845 50 16 49

Grįžti į pradinį projektų tinklalapį