2015 m. kovas

2015-03-01 150 metų, kai Skaistgiriuose (Panevėžio r.) gimė (1865) knygnešys JUOZAS LELIS (LELYS). 1886 apsigyvenęs Mintaujoje (Latvija) padėjo Jurgiui Bieliniui platinti draudžiamą lietuvišką spaudą. Įsteigė Mintaujos lietuvių savišalpos draugiją. Nuo 1919 iki mirties gyveno Panevėžyje, dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo aktyvus katalikiškų draugijų narys. Mirė 1969 03 01.

2015-03-02 25 metai, kai Panevėžio ir Vokietijos miesto Liūneno atstovai pasirašė (1990) bendradarbiavimo sutartį. Liūnenas tapo pirmuoju Panevėžio miestu partneriu.

95 metai, kai Dūdoniuose (Panevėžio r.) gimė (1920) dailininkas tapytojas, pedagogas KAZIMIERAS NARUŠEVIČIUS. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, 1970 baigė Vilniaus dailės institutą. Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1966). 1968–1983 – LDS Panevėžio sekcijos pirmininkas. Gyveno ir dirbo Panevėžyje. Panevėžio miesto Garbės pilietis (1999). Mirė 2004 10 12 Panevėžyje. Viena Panevėžio gatvių pavadinta jo vardu.

2015-03-03 105 metai, kai Skaistgiriuose (Panevėžio r.) gimė (1910) Lietuvos kariuomenės kapitonas BRONIUS MICHELEVIČIUS. 1928 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Besimokydamas Panevėžyje įsteigė jūrų skautų draugovę (1925). Nuo 1940 dalyvavo Lietuvos pogrindžio vadovybės veikloje. Po karo gyveno JAV. Mirė 1985 01 25.

2015-03-04 85 metai, kai atidaryta (1930) Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra (archit. Rytis Steikūnas, inž. Aleksandras Gordevičius). Ją pašventino prelatas Jonas Mačiulis-Maironis.

2015-03-07 75 metai, kai Klabuose (Šilalės r.) gimė (1940) politikas, visuomenės veikėjas TOMAS JOSAS. 1991–1995 m. Panevėžio miesto tarybos pirmininkas. 1995–1996 Panevėžio miesto savivaldybės meras. 1997–2000 Panevėžio apskrities viršininkas. 2001–2003 UAB „Panevėžio spaustuvė“ generalinis direktorius. Buvo Panevėžio „Lions“ klubo prezidentas, Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus pirmininkas.

105 metai, kai Fermoje (Panevėžio r.) gimė (1910) meno istorikas TADAS ADOMONIS. Docentas (1963). Išleido knygų apie lietuvių skulptorius, sudarė albumų. Mirė 1987 03 05.
9 d. -
2015-03-09 205 metai, kai Naujadvaryje (Panevėžio r.) gimė (1810) inžinierius, tiltų statytojas STANISLOVAS KERBEDIS. 1818–1825 mokėsi Panevėžio pijorų mokykloje. Vienas žymiausių Lietuvos inžinierių. 1844–1852 suprojektavo ir statė pirmąjį Rusijoje (Sankt Peterburge) metalinį varstomąjį tiltą su pasukama perdanga, vėliau - tiltą per Vyslą Varšuvoje. Mirė 1899 04 19.

255 metai, kai Astrave (dab. Margėnai, Rokiškio r.) gimė (1760) kunigas, poetas ANTANAS STRAZDAS. 1793–1795 ir 1804–1806 kunigavo Karsakiškyje (Panevėžio r.). Išleido poezijos rinkinį. Mirė 1833 04 23.

2015-03-10 70 metų, kai Panevėžio dramos teatre įvyko (1945) spektaklio – A. Vienuolio „Prieblandoje“ – premjera (rež. Juozas Miltinis).
 
2015-03-11 110 metų, kai Panevėžyje įvyko (1905) lietuviškas vakaras. Jo metu suvaidinta Keturakio „Amerika pirtyje“, Vaižganto „Tiktai niekam nesakyk“, dainavo mišrus choras.

2015-03-12 45 metai, kai Panevėžio I-ajai vidurinei mokyklai suteiktas (1970) Juozo Balčikonio vardas. Nuo 1992 – Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija.

110 metų, kai Talkoniuose (Pasvalio r.) gimė (1905) kunigas, visuomenės veikėjas ALFONSAS LIPNIŪNAS. 1924 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1930–1935 buvo Panevėžio katedros vikaras ir vyskupijos jaunimo direktorius. Kalėjo Štuthofo koncentracijos stovykloje. Mirė 1945 03 28 Pucke (Lenkija). 1989 09 04 A. Lipniūno palaikai perlaidoti Panevėžyje Kristaus Karaliaus katedros šventoriuje.

110 metų, kai Gilbonyse (Panevėžio r.) gimė (1905) poetas ALBINAS BALTRAMIEJŪNAS-GILBONIS. Išleido keturis eilėraščių rinkinius. Sovietų nužudytas 1941 06 25 Rainiuose.

2015-03-15 20 metų, kai Panevėžio dramos teatrui suteiktas (1995) Juozo Miltinio vardas.

2015-03-16 150 metų, kai Daukšuose (Latvija) gimė (1865) latvių literatūros klasikė ASPAZIJA (tikr. ELZA PLIEKŠANĖ-ROZENBERGA). 1897 kartu su vyru gyveno Panevėžyje. Mirė 1943 11 05.
 
2015-03-18 60 metų, kai Biržų r. gimė (1955) aktorė LAIMUTĖ MALIŠAUSKAITĖ-DANYLIENĖ. 1973–1976 mokėsi Juozo Miltinio dramos studijoje. 1987 baigė Lietuvos konservatoriją. Nuo 1976 Panevėžio (dab. Panevėžio Juozo Miltinio) dramos teatro aktorė.

2015-03-20 50 metų, kai Panevėžyje gimė (1965) lėlių teatro režisierius ANTANAS MARKUCKIS. 1985 Panevėžyje įkūrė Lėlių vežimo teatrą ir jam vadovauja. Tarptautinio lėlių teatrų festivalio „Lagaminas“ sumanytojas ir organizatorius. Lietuvos lėlininkų asociacijos vadovas. Boriso Dauguviečio ir H. K. Anderseno (Danija) premijų laureatas, apdovanotas medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“ (2014).

2015-03-22 125 metai, kai Vaivaduose (Panevėžio r. ) gimė (1890) pedagogė MARIJA GEIGAITĖ-PUTRAMENTIENĖ-GIEDRAITIENĖ. 1915 Panevėžyje kartu su J. Stakausku ir K. Bizausku įkūrė lietuvišką gimnaziją, tapo jos direktore. 1935–1940 – Panevėžio mergaičių gimnazijos direktorė. Mirė 1980 06 24.

2015-03-23 100 metų, kai Sintautuose (Šakių r.) gimė (1915) vertėjas, pedagogas BENEDIKTAS PUODŽIUKAITIS. Nuo 1944 iki mirties gyveno Panevėžyje, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą miesto mokyklose. Iš prancūzų ir rusų kalbų išvertė daugiau kaip dvidešimt grožinės literatūros kūrinių. Mirė 1994 08 16 Panevėžyje.

2015-03-24 130 metų, kai Ėriškiuose (Panevėžio r.) gimė (1885) kalbininkas JUOZAS BALČIKONIS. Profesorius (1944), akademikas (1946). 1906 baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1918–1920 – Panevėžio berniukų gimnazijos, 1920–1924 – Panevėžio mokytojų seminarijos direktorius. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ vienas iš redaktorių, J. Jablonskio, M. Valančiaus raštų redaktorius. Į lietuvių kalbą išvertė pasakų, grožinės literatūros kūrinių. Mirė 1969 02 05. Panevėžyje 1996 jam pastatytas memorialinis paminklas (aut. A. Vytėnas).

2015-03-25 55 metai, kai Panevėžyje gimė (1960) dailininkas keramikas ROMUALDAS ALELIŪNAS. 1980 baigė Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą. Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1997). Dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, surengė personalinių parodų. Gyvena ir dirba Panevėžyje.

55 metai, kai Panevėžyje gimė (1960) dailininkas tapytojas ARVYDAS BRAZDŽIŪNAS (DUSĖ). 1978 Baigė Panevėžio VII-ąją vid. m-lą, 1984 – Vilniaus inžinierinį statybos institutą. Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1995). Parodose dalyvauja nuo 1984. Dirba grafikos, tapybos, sieninės tapybos srityse.
 
55 metai, kai Joniškėlyje gimė (1960) dailininkas RIMANTAS RIDIKAS. 1983 baigė Vilniaus dailės institutą. Gyvena Panevėžyje, įkūrė reklamos agentūrą „Reklamos forma“, dirba reklamos dizaino srityje.

80 metų, kai Miežiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1935) kalbininkas JONAS ŠUKYS. 1949–1953 mokėsi Panevėžio I-ojoje vid. m-loje, vėliau – Panevėžio mokytojų seminarijoje. Filologijos mokslų daktaras (1967). Išleido kalbos mokslo knygų, grožinės literatūros kūrinių vaikams.

155 metai, kai Jaskoniškėse (Zarasų r.) gimė (1860) kunigas, publicistas, švietėjas DOMINYKAS TUMĖNAS. Bendradarbiavo „Tėvynės sarge“, parengė šviečiamųjų knygelių, paliko memuarų. Mirė 1919 06 14 Vadokliuose (Panevėžio r.)

2015-03-26 100 metų, kai Černigove (Ukraina) gimė (1915) pedagogė IRENA MOIGYTĖ. 1933 baigė Panevėžio lenkų gimnaziją. Nuo 1940 iki mirties gyveno Panevėžyje, dėstė prancūzų kalbą Panevėžio mergaičių gimnazijoje (vėliau – Panevėžio II-oji vid. m-la). Mirė 2001 10 21 Panevėžyje. Panevėžio a. G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka saugo jos šeimos archyvą.

130 metų, kai Dauguviečiuose (Biržų r.) gimė (1885) režisierius, aktorius, dramaturgas BORISAS DAUGUVIETIS. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Mirė 1949 07 13.

2015-03-27 55 metai, kai Biržuose gimė (1960) aktorė ASTA PREIDYTĖ. 1979 baigė Juozo Miltinio dramos studiją, 1987 – Lietuvos valstybinę konservatoriją. Nuo 1979 – Panevėžio dramos (dab. Juozo Miltinio dramos) teatro aktorė. 2005 pelnė Auksinį scenos kryžių už geriausią moters vaidmenį (Maros Zalytės pjesėje „Margarita“).

135 metai, kai Zubiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1880) inžinierius architektas FELIKSAS VIZBARAS. Nepriklausomybės kovų savanoris. Ministrų kabineto sudarytos komisijos sienai su Latvija ir Vokietija nustatyti narys. Daugelio valstybinių, visuomeninių pastatų, paminklų, įmonių projektų autorius. Bendradarbiavo spaudoje, paruošė rankraštį apie Lietuvos sienų nustatymą. Po karo gyveno Vokietijoje. Mirė apie 1970.

2015-03-28 70 metų, kai Mytiščiuose (Rusija) gimė (1945) fotomenininkas SERGEJUS KAŠINAS. Nuo 1951 gyveno Panevėžyje, baigė III-ąją vid. m-lą. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys (1989). Mirė 2008 12 22 Panevėžyje.

2015-03-31 90 metų, kai Bikonyse (Kupiškio r.) gimė (1925) kompozitorius BENJAMINAS ALEKNA. Mokėsi M. Karkos įsteigtuose (1940) muzikos kursuose Panevėžyje. 1943 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1966–1973 – Panevėžio aukštesniosios muzikos mokyklos dėstytojas, 1978–1994 – Panevėžio pedagoginės muzikos mokyklos dėstytojas. Kompozitorių sąjungos narys. Sukūrė vokalinių instrumentinių poemų, simfonijų, sonatų, dainų, religinės muzikos kūrinių. Mirė 2007 02 01.
-------
15 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (2000) dvisavaitinis žurnalas „Laiko balsas“ (red. Vytautas Tavoras). Išėjo 13 numerių.

Į titulinį