Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro draugai

DĖKOJAME UŽ PAGALBĄ, ORGANIZUOJANT VISUOMENEI SVARBIĄ CENTRO VEIKLĄ

 • Užsienio reikalų ministerijai.
 • Krašto apsaugos ministerijai.
 • Krekenavos regioninio parko direkcijai.
 • Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėms.
 • Kultūros paveldo departamentui prie LR kultūros ministerijos, LR kultūros ministerijai.
 • Krekenavos seniūnijai.
 • VĮ ,,Lietuvos paminklai“.
 • Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentui.
 • Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie LR aplinkos ministerijos.
 • LR Seimo Komunikacijos departamentui.
 • Lietuvos centriniam valstybės archyvui.
 • Lietuvos gyventojų genocido tyrimų centrui.
 • Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui.
 • Informaciniams rėmėjams: dienraščiams ,,Sekundė“ ir ,,Panevėžio balsas“, radijui ,,Pulsas“, Aukštaitijos internetinei naujienų agentūrai (AINA), televizijoms KTV plius ir PAN TV.
 • LRT Panevėžio grupei.
 • AB ,,Panevėžio energija“.
 • UAB ,,Panprojektas“.
 • AB "Panevėžio gatvės".
 • UAB "Spektras"
 • Knygynų tinklui "Rotas".
 • Aloyzui Urbšiui, Marytei Urbšytei, Povilui Urbšiui.
 • Lietuvių-prancūzų klubui, teisininkų grupei, Žygeivių klubo nariams.
 • Advokato Arvydo Aleknos kontorai.
 • Jūratei ir Algimantui Vytėnams.
 • Sauliui Kroniui.
 • Alfonsui Lupeikiui.
 • Algimantui Birbilui.
 • Menų įmonei "Midenė".
 • Gėlių salonui ,,Kupolė“.
 • Kraštotyros muziejui, V.Žemkalnio gimnazijai, Lėlių vežimo teatrui, Panevėžio muzikiniam teatrui – projektų partneriams.
 • Nuolatiniams Bibliotekos ir jos padalinio – Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro projektų įgyvendinimo pagalbininkams: Nepriklausomybės Atkūrimo akto signatarui Juliui Beinortui ir Juozo Miltinio teatro aktoriui Albinui Kėleriui.
 • Margaritos Rimkevičaitės mokyklai.