2013 m. lapkritis

2013-11-03 85 metai, kai Panevėžyje gimė (1928) kraštotyrininkė, muziejininkė, literatė TERESĖ MIKELIŪNAITĖ. 1939-1947 mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. Nuo 1960 iki mirties – A. Baranausko ir A. Žukausko muziejaus Anykščiuose direktorė. Po mirties išleistos jos padavimų, apsakymų, straipsnių, bei atsiminimų apie ją knygos. Mirė 1984 05 18. Palaidota Panevėžyje.

2013-11-05 20 metų, kai įsteigta (1993) Panevėžio onkologinė ligoninė. 2001 reorganizuota ir sujungta su Panevėžio ligonine.

2013-11-10 160 metų, kai Pauslajo dvare (Panevėžio apskr.) gimė (1853) etnografas, lietuvių kultūros tyrinėtojas JONAS VITARTAS. Nuo 1887 iki mirties gyveno ir dirbo Panevėžyje. Publicistinius ir etnografinius straipsnius skelbė įvairiuose lenkiškuose leidiniuose. Mirė 1903 04 23 Panevėžyje.

2013-11-16 140 metų, kai Skaistgiriuose (Panevėžio r.) gimė (1873) leksikografas, vertėjas, spaudos darbuotojas ANTANAS LELYS. Nuo 1944 gyveno ir dirbo Panevėžyje. Parengė lietuvių-anglų, anglų-lietuvių kalbų žodynus. Mirė 1960 02 17 Panevėžyje.

2013-11-18 110 metų, kai Naurašiliuose (Panevėžio r.) gimė (1903) skulptorius BERNARDAS BUČAS. 1926 baigė Panevėžio gimnaziją. 1932-1936 gyveno ir kūrė Panevėžyje. Mirė 1979 12 21 Kaune.

2013-11-20 65 metai, kai Panevėžyje gimė (1948) istorikas, humanitarinių m. dr. EGIDIJUS BANIONIS. Mokslinių leidinių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės klausimais redaktorius, sudarytojas, redakcinių kolegijų narys. Parengė spaudai Lietuvos Metrikos penktą knygą. Mirė 1993 08 06 Vilniuje.

2013-11-26 120 metų, kai Panevėžyje gimė (1893) fizikas akademikas ALEKSANDRAS LEBEDEVAS. Nuo 1919 dirbo Optikos institute Leningrade. Mirė 1969 03 15.

2013-11-27 155 metai, kai Baukiuose (Raseinių r.) gimė (1858) muzikinių instrumentų meistras MARTYNAS MASALSKIS. Didžiąją gyvenimo dalį gyveno Panevėžyje, kur buvo įsteigęs vargonų ir fisharmonijų dirbtuvę. Mirė 1954 09 27 Panevėžyje.

Į titulinį