2013 m. birželis

2013-06-01 55 metai, kai Panevėžio dramos teatre parodyta (1958) premjera – A. Milerio „Komivojažieriaus mirtis“ (rež. J. Miltinis).

70 metų, kai Mažeikių k. (Molėtų r.) gimė (1943) inžinierius, technologijos m. habil. dr., prof. ALGIS BRAŽĖNAS. 1968-1995 Kauno politechnikos instituto, nuo 1995 Kauno technologijos universiteto Panevėžio filialo dėstytojas. Išleido monografiją ir vadovėlių, šešių išradimų autorius. Mirė 2012 04 21 Panevėžyje.

55 metai, kai Panevėžio dramos teatre parodyta (1958) premjera – A. Milerio „Komivojažieriaus mirtis“ (rež. J. Miltinis).

90 metų, kai Raguvoje (Panevėžio r.) gimė (1923) aktorė EUGENIJA ŠULGAITĖ. 1943 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1944 – J. Miltinio vaidybos studiją. 1945-1998 – Panevėžio dramos teatro aktorė.

2013-06-04 75 metai, kai Panevėžyje gimė (1938) astrofizikas, fizinių m. habil. dr. KAZIMIERAS ZDANAVIČIUS. 1961 baigęs Vilniaus universitetą, dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos ir matematikos institute, nuo 1977 – Mokslų akademijos Fizikos institute. Parašė darbų iš fotometrijos teorijos.

2013-06-06 55 metai, kai Sujetichos k. (Rusija) gimė (1958) aplinkos inžinierius VALDEMARAS JAKŠTAS. 2000-2003 – Panevėžio miesto savivaldybės meras. Lietuvos centro sąjungos, nuo 2003 Liberalų ir centro sąjungos narys, Panevėžio skyriaus pirmininko pavaduotojas. 2000-2011 – Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys. LR Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius.

60 metų, kai Ramygaloje (Panevėžio r.) gimė (1953) mechanikos inžinierius, technologijos m. dr., doc. VILIUS BARTULIS. 1976-1982 Vilniaus inžinerinio statybos instituto darbuotojas, nuo 1985 instituto (dab. Vilniaus Gedimino technikos universitetas) dėstytojas. Paskelbė daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių, išradimų autorius, parašė penkias mokomąsias knygas.

75 metai, kai Trajoniškyje (Pasvalio r.) gimė (1938) vyskupas JONAS KAUNECKAS. 1954-1958 mokėsi Panevėžio hidromelioracijos technikume. Nuo 2002 Panevėžio vyskupijos vyskupas.

2013-06-09 60 metų, kai Panevėžyje gimė (1953) dailininkė keramikė NERUTĖ ČIUKŠIENĖ. 1979 baigė Vilniaus dailės institutą. Nuo 1990 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 1992 – Pasvalio dailininkų grupės „Rats“ narė. Dirba keramikos mokytoja Pasvalio vaikų muzikos mokyklos Dailės skyriuje.

65 metai, kai Laboje (Radviliškio r.) gimė (1948) aktorius ENRIKAS KAČINSKAS. 1965-1967 lankė J. Miltinio vaidybos studiją. Nuo 1967 – Panevėžio (dab. J. Miltinio) dramos teatro aktorius.

2013-06-10 110 metų, kai Tbilisyje (Gruzija) gimė (1903) poetas, vertėjas JONAS GRAIČIŪNAS. 1920-1925 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1944-1945 mokytojavo Ramygaloje. Išleido eilėraščių rinkinių, išvertė rusų rašytojų kūrinių. Mirė 1994 08 01 Vilniuje, palaidotas Ramygaloje (Panevėžio r.).

2013-06-13 75 metai, kai Panevėžyje gimė (1938) vertėja, literatūros tyrinėtoja, teatrologė,  filologijos m. habil. dr., doc. LAIMA RAPŠYTĖ. Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Išvertė A. Kamiu, E. Jonesko, F. Sagan, A. Morua ir kt. prancūzų rašytojų kūrinių. Mirė 2000 06 10 Panevėžyje.

80 metų, kai Kėdainiuose gimė (1933) teisininkas, socialinių m. habil. dr., prof. MINDAUGAS MAKSIMAITIS. 1943-1947 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1951 baigė Panevėžio mokytojų seminariją, 1956 – teisę Vilniaus universitete. Vilniaus universitete, Lietuvos teisės universitete dirbo pedagoginį ir mokslinį darbą. Paskelbė per 150 įvairių mokslo darbų teisės istorijos ir konstitucinės teisės klausimais. Vadovėlių, monografijų autorius.

2013-06-15 65 metai, kai Šilagalyje (Panevėžio r.) gimė (1948) dailininkė grafikė, ekslibrisų kūrėja STASĖ MEDYTĖ. Nuo 1979 gyvena ir dirba Panevėžyje. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

2013-06-16 105 metai, kai Toščicoje (Baltarusija) gimė (1908) inžinierius, chemikas, visuomenininkas, prof. ADOLFAS DAMUŠIS. 1928 baigė Panevėžio gimnaziją, 1934 – Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultetą ir liko jame dirbti iki 1943. Rezistencijos prieš sovietinę ir nacių okupacijas dalyvis. Nuo 1947 gyveno JAV. Vyčio kryžiaus ordino kavalierius. Mirė 2003 02 27 Vilniuje.

2013-06-18 105 metai, kai Panevėžyje gimė (1908) poetas GIRŠAS OŠEROVIČIUS. 1928 baigė Panevėžio žydų gimnaziją. Nuo 1971 gyveno Izraelyje. Išleido poezijos knygų. Viena jų „Main Ponevež“ (1974) išleista idiš ir hebrajų kalbomis. Mirė 1994 06 06 Tel Avive (Izraelis).

2013-06-20 60 metų, kai Stultiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1953) dailininkas tapytojas JONAS DAILIDĖNAS. Gyvena Panevėžyje. Nuo 1974 pradėjo rengti parodas Lietuvoje ir užsienyje. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.

85 metai, kai Panevėžyje gimė (1928) filologas, prozininkas, psichologijos m. dr., doc. VYTAUTAS JUOZAS TALAČKA. Baigęs Kaune vidurinę mokyklą, 1951-55 studijavo anglų kalbą Maskvos pedagoginio institute. Mokytojavo Nemunėlio Radviliškyje (Biržų r.), nuo 1963 dėstė Kauno technologijos universitete. Išleido anglų-lietuvių kalbų chemijos ir cheminės technologijos žodyną, parašė istorinių romanų. Mirė 2004 07 09.

2013-06-24 115 metų, kai Smilgiuose (Pasvalio r.) gimė (1898) ekonomistas ANTANAS VADOPALAS. 1916 baigė Panevėžio realinę mokyklą. Nuo 1951 gyveno JAV. 1955 11 13 kartu su kitais Čikagoje įsteigė Panevėžiečių klubą. Monografijos „Panevėžys: geografinės ir istorinės žinios apie apylinkes ir miestą“ (Čikaga, 1963) vienas iš redaktorių. Mirė 1979 04 18 Long Byče (JAV).

120 metų, kai Pajuostės dvare (Panevėžio r.) gimė (1893) kunigas VALERIJONAS MEIŠTOVIČIUS. Nuo 1932 – Lenkijos ambasados prie Šv. Sosto patarėjas. 1939 apsigyveno Romoje. Paskelbė keletą veikalų. Mirė 1982.

2013-06-26 185 metai, kai Morkiuose (Raseinių apskr.) gimė (1828) vienas 1863 sukilimo vadų, kunigas ANTANAS MACKEVIČIUS. Organizavo sukilėlių būrius Krekenavoje ir Paberžėje. Nuteistas mirties bausme, nuosprendis įvykdytas 1863 12 28.

Birželio mėnesį sukanka 35 metai, kai įkurta (1978) Panevėžio autoremonto gamykla. Likviduota 1998.

Į titulinį