Naudojimosi tarpbibliotekiniu abonementu taisyklės

NAUDOJIMOSI TARPBIBLIOTEKINIU ABONEMENTU PANEVĖŽIO APSKRITIES GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE TAISYKLĖS

Atsisiųsti taisyklių tekstą PDF formatu

Tarpbibliotekinio abonemento knygos užsakymo forma bibliotekoms (1 priedas).

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – bibliotekų bendradarbiavimo forma, kai viena biblioteka nustatytam laikotarpiui ir apibrėžtomis sąlygomis skolina dokumentus arba pateikia jų kopijas kitai bibliotekai;

2. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje (PAVB) TBA paslaugomis gali naudotis PAVB registruoti vartotojai bei Lietuvos Respublikos bibliotekos;

3. PAVB koordinuoja TBA veiklą Panevėžio ir Utenos apskričių teritorijose, yra šiose teritorijose veikiančių bibliotekų TBA centras.

II. NAUDOJIMOSI TBA TVARKA PAVB REGISTRUOTIEMS VARTOTOJAMS (SKAITYTOJAMS)

4. PAVB registruoti vartotojai, nesančius PAVB fonduose dokumentus arba jų kopijas gali užsisakyti per TBA iš Lietuvos ir kitų valstybių bibliotekų. Užsakomų leidinių ir kopijų skaičius iš Lietuvos bibliotekų neribojamas. Iš kitų valstybių bibliotekų vienu metu galima užsakyti 2 dokumentus ir 2 dokumentų kopijas. Dokumentų kopijavimas vykdomas laikantis Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

5. Užsakyti dokumentus gali vartotojas, pateikęs galiojantį LIBIS skaitytojo pažymėjimą, registruotą PAVB arba kreiptis el. paštu: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

6. Užsakymas neatšaukiamas, jei jis jau pateiktas bibliotekai iš kurios skolinamas dokumentas ar užsakoma jo kopija. Vartotojas privalo apmokėti pašto bei kopijavimo išlaidas.

7. Pateiktas užsakymas negarantuoja dokumento gavimo. Apie dokumento skolinimo galimybes sprendžia jį turinti biblioteka.

8. Per TBA gauti dokumentų originalai į namus neišduodami. Jais galima naudotis PAVB skaityklose; naudojimosi terminą nustato dokumentus paskolinusi biblioteka.

9. Gautos dokumento kopijos, apmokėjus kopijavimo ir siuntimo išlaidas, tampa vartotojo nuosavybe.

10. Vartotojas sumoka visas siuntimo išlaidas Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų įkainiais (kaina priklauso nuo siunčiamų dokumentų svorio), kopijavimo išlaidas (kainą nustato kopijas siunčianti biblioteka), dokumentų skolinimo ar kitus mokesčius, jei to reikalauja dokumentus skolinanti biblioteka.

III. NAUDOJIMOSI TBA TVARKA LIETUVOS RESPUBLIKOS BIBLIOTEKOMS

11. Lietuvos Respublikos bibliotekoms (toliau – bibliotekos) dokumentai iš PAVB fondų skolinami sudarius su PAVB „Tarpbibliotekinio abonemento sutartį“.

12. Dokumentus galima užsakyti naudojantis PAVB elektroniniu katalogu www.pavb.lt, paštu, telefonu, faksu, elektroniniu paštu Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  . Užsakymas pateikiamas užpildžius užsakymo formą (1 priedas).

13. Bibliotekos dokumentus iš PAVB fondų gali pasiskolinti 30 dienų (paklausiems dokumentams skolinimo laikas gali būti sutrumpintas) arba užsakyti dokumentų fragmentų kopijas.

14. Bibliotekos sumoka visas siuntimo išlaidas Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų įkainiais. Jei siunčiama kopija – kopijavimo išlaidos apmokamos pagal galiojančius PAVB mokamų paslaugų įkainius.

15. Reti bei vertingi spaudiniai, kartografijos leidiniai, žurnalų ir laikraščių komplektai, enciklopedijos, žodynai per TBA neskolinami.

16. Praradusios ar sugadinusios dokumentus, bibliotekos privalo juos pakeisti tokiais pat arba PAVB pripažintais lygiaverčiais dokumentais, vadovaujantis PAVB direktoriaus patvirtinta Bibliotekos fondų įkainojimo tvarka. Jei pakeisti dokumentus neįmanoma, padarytą žalą bibliotekos privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Bibliotekoms negrąžinusioms dokumentų nurodytu laiku, kiti dokumentai neskolinami.

Grįžti atgal į Bendrųjų naudojimosi Biblioteka taisyklių puslapį