Spaudinių, dokumentų, rankraščių parodos

2018 05 10 - 2018 08 31 Fotografijų ir leidinių paroda „Atostogos tarpukario Lietuvoje“

2018 04 19 - 2018 05 Paroda „Šimtas mažųjų varpų iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui“ iš Arvydo Kazimiero Karaškos asmeninio rinkinio

2018 02 19 - 2018 03 31 Dokumentų ir fotografijų paroda „Spektakliui Audra – 40“

2018 02 13 - 2018 04 30 dokumentų paroda „Vasario 16-osios akto signatarai – lietuviškos spaudos darbininkai“

2018 02 02 - 2018 02 27 LR Seimo kanceliarijos parengta paroda „Didžiojo tikslo link: Lietuvių konferencijai Vilniuje – 100“

2018 01 16 - 2018 02 10 paroda „Reformacijai – 500“, kurioje eksponuojami LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomi dokumentai ir jų kopijos, atspindintys Reformacijos istoriją Vakarų Europoje ir Lietuvoje

2017 11 21 - 2017 12 30 fotografijų ir poezijos leidinių paroda „Tomas Venclova: taip artėja žodis“

2017 08 01 - 2017 10 02 Dokumentų paroda „Scientia – stela in via: Lietuvos mokslą kūrusios ir kuriančios asmenybės“

2017 06 05 - 2017 07 31 Spaudinių paroda „Kai tikėjimas keitė pasaulį: Reformacijai – 500“

2017 05 15 - 2017 07 31 Spaudinių paroda bibliotekos 95-mečiui „Bibliotekos senasis fondas: ką panevėžiečiai skaitė tarpukariu“

2017 04 20 - 2017 05 14 Paroda „Panevėžio krašto dokumentai Vilniaus universiteto bibliotekoje"

2017 03 17 - 2017 04 17 Knygų paroda „Prancūzija - visada gera mintis"

2017 04 12 - 2017 05 31 Paroda „Kolekcionavimas yra ne tikslas, o kelionė"

2017 03 22 - 2017 06 01 Paroda „Piešinys egodokumentikoje: menininkų laiškai Juozui Miltiniui"

2017 03 06 - 2017 04 11 LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomų dokumentų ir fotografijų paroda „Pirmojo pasaulinio karo frontuose"

2017 02 20 - 2017 03 21 Paroda Motiejaus Lukšio (1907 - 1996) jubiliejinei sukakčiai paminėti

2017 02 06 - 2017 03 31 Spaudinių paroda „Varpu sugaudusi lietuviška tartis“

2017 01 31 - 2017 04 30 Spaudinių paroda „Septynios mylios sauso tilto, gale rožė žydi“ : pavasario kalendorinės šventės ir papročiai

2017 01 03 - 2017 02 15 „Leidiniai apie Panevėžio kraštą ir kraštiečius: ką įsigijome 2016-aisiais“

2016 09 26 - 2016 11 30 Spaudinių paroda „Valdovas, atvėręs Lietuvą Europai“(Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino valdymo pradžios 700 metų sukakčiai)

2016 09 05 - 2016 09 30 Spaudinių paroda „Kaip išgyventi XXI amžiuje: šiuolaikinio žmogaus baimės“

2016 09 01 - 2016 10 31 Dokumentų, fotografijų ir knygų paroda „Ugdžiusi meilę gimtajai kalbai, kraštui, tradicijoms“, skirta Panevėžio pedagogės ir kultūros veikėjos Elenos Gabulaitės 100-osioms gimimo metinėms

2016 06 01 - 2016 08 31 Spaudinių paroda „Knygos – istorijos liudininkės: bibliotekos senojo fondo vertybės“

2016 05 11 - 2016 08 31 Dokumentų, fotografijų ir knygų paroda „Didis dvasios mokytojas“, skirta monsinjoro Jono Juodelio 95-osioms gimimo metinėms paminėti

2016 04 11 - 206 05 31 Spaudinių paroda „...visada įsivaizdavau rojų kažkuo panašų į biblioteką“

2016 03 04 - 2016 04 04 Spaudinių paroda „Leidiniai apie Panevėžio kraštą ir kraštiečius: ką įsigijome 2015-aisiais“

2016 01 21 - 2016 03 31 Spaudinių paroda, skirta gailestingumo metams „Kol lauki, kad aš į tave atsiremčiau“

2015 12 10 - 2016 01 30 Spaudinių paroda „Tenai, anapus pasaulio audinio...“

2015 10 21 - 2015 11 30 Spaudinių paroda „Šeima psichologų akiratyje“

2015 10 19 - 2016 03 21 Leidinių, fotografijų ir dokumentų paroda „Pirmajam Panevėžio vyskupui Kazimierui Paltarokui 140“

2015 09 01 - 2015 10 20 Spaudinių paroda „O tos mergužėles puikūs rūbužėliai... Lietuvių tautiniai rūbai: raštai ir spalvos“

2015 06 11 - 2015 08 11 Spaudinių paroda „Gamta vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas (J. V. Gėtė)“

2015 04 15 - 2015 06 10 Spaudinių paroda „Patriam tuam mundum existima“

2015 03 17 - 2015 05 02 Knygų ir fotografijų paroda Juozo Balčikonio atminimui pagerbti

2015 02 10 - 2015 04 10 Spaudinių paroda „Radvilos Lietuvos valstybės gyvenime: Mikalojui Radvilai Juodajam – 500“

2014 12 19 - 2015 01 31 Spaudinių paroda "Pašvęstasis gyvenimas: vienuolynai Lietuvoje"

2014 12 03 - 2015 02 01 Paroda lietuviškos spaudos draudimo panaikinimui paminėti

2014 11 17 - 2014 12 17 Spaudinių paroda "Mitas, ritualas, kultas pasaulio kultūrose"

2014 10 15 - 2014 11 27 Paroda iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos "XVI amžiaus kelionių albumas"

2014 10 08 - 2014 12 04 Senųjų žemėlapių ir graviūrų paroda "Magni Ducatus Lithuaniae"

2014 06 04 - 2014 07 31 Latvių grožinės literatūros knygų lietuvių kalba paroda „Mums viena zeme, viena saule, tā pati mūsu jūra“

2014 04 22 - 2014 05 31 Spaudinių paroda "Dingusių ir atgimstančių dvarų Lietuva"

2014 04 07 - 2014 04 30 Kilnojamoji paroda "Pasaulio danas Sørenas Kierkegaardas - teologas, filosofas, rašytojas (1813-2013)", skirta paminėti 200-sioms gimimo metinėms

2014 02 01 - 2014 03 08 Vienos knygos paroda "Tapytoja Bronislava Jacevičiūtė-Jėčiūtė"

2014 01 24 - 2014 02 27 Knygų, dokumentų ir fotografijų paroda "Petrui Zablockui - 100"

2014 01 10 - 2014 02 28 Spaudinių paroda "Knygų pasaulyje: išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas"

2014 01 02 - 2014 01 31 Vienos knygos paroda "Tekstilininkui Juozui Balčikoniui - 90"

2013 11 18 - 2014 01 10 Paroda "Knygos Lietuvos istorijos mylėtojams"

2013 10 16 - 2013 11 20 Spaudinių ir dokumentų paroda "Praeitį saugantys tekstai: atsiminimų apie Panevėžio kraštą leidiniai ir rankraščiai bibliotekos fonde"

2013 10 11 - 2013 10 31 Spaudinių paroda "Garsai kaip vaistai: muzikos terapija"

2013 09 16 - 2013 10 10 Spaudinių paroda "Dailės terapija: pasaulis manyje, aš pasaulyje"

2013 09 02 - 2013 10 25 Vienos knygos paroda - albumas "Pilgrimage" ("Piligrimystė")

2013 05 21 - 2013 08 01 Spaudinių paroda "Mažoji Lietuva: kraštas ir žmonės"

2013 05 17 - 2013 06 30 Vienos knygos paroda - monografija "Jonas Rustemas"

2013 04 15 - 2013 05 30 Fotografijų ir bibliotekos rankraščių fondo paroda "Tarpukario Panevėžio fotografai ir fotografijos"

2013 04 03 - 2013 05 20 Spaudinių paroda "Praeities ir dabarties gija: asmenų, šeimų ir giminių istorijos"

2013 04 03 - 2013 05 15 Vienos knygos paroda, skirta dailininko Audriaus Puipos kūrybai ir asmenybei

2013 03 27 - 2013 05 18 Paroda legendiniam Juozo Miltinio spektakliui "Mirties šokis"

2013 03 05 - 2013 04 01 Leidinių apie Panevėžio kraštą paroda

2013 01 23 - 2013 03 30 Leidinių paroda Tarmių metams

2013 01 15 - 2013 02 10 Vienos knygos paroda, skirta dailininko Prano Gailiaus kūrybai

2013 01 14 - 2013 02 28 Paroda "Pagarbos ir draugiškumo ženklai: autografai ir dedikacijos Kazimiero Barėno asmeninės bibliotekos knygose"

2012 12 07 - 2013 01 20 Knygų paroda "Dieviško perlo šviesa: Lietuvos bažnyčių architektūra ir menas" 

 2012-11-20 - 2013 01 31  Dokumentų ir fotografijų paroda "Švietėjiška Karkų šeimos gyvenimo idėja"

2012 10 26 - 2012 12 10 Vienos knygos paroda apie tekstilininkę Miną Levitan-Babenskienę

2012 10 25 - 2012 12 10 Knygų paroda "Kalbėtis ir suprasti: bendravimo psichologijos pažinimas"

2012 10 01 - 2012 10 25 Knygų paroda "Tokia buvo pradžia: knygos, kurias skaitė pirmieji bibliotekos lankytojai"

2012 09 19 - 2012 11 05  Laiškų su autoriniais dailininkų darbais paroda "Laiškas kaip meno kūrinys: dailininkų kūrybos apraiškos laiškuose režisieriui Juozui Miltiniui" 

2012 09 04 - 2012 09 16  Paroda "Bibliotekos svečių autografai"

2012 09 03 - 2012 10 25  Vienos knygos paroda apie Michelangelo Buonarotti

2012 08 28 - 2012 09 27  Psichologijos leidinių paroda "Emocinė sveikata - atsparumui ir džiaugsmui"

2012 07 03 - 2012 08 28  Vienos knygos paroda apie Raimundą Sližį

2012 07 03 - 2012 08 31  Knygų paroda "Santarvės salos. Lietuvos saugomos teritorijos"

2012 07 03 - 2012 08 31  Knygų paroda "Naujos enciklopedijos, enciklopediniai žodynai ir žinynai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje"

2012 06 25 - 2012 08 31  Spaudinių ir dokumentų paroda "Profesorės Vandos Zaborskaitės sugrįžimai"

2012 05 09 - 2012 05 31  Senųjų knygų, bibliotekos bendraamžių, paroda

2012 04 03 - 2012 05 15  Vienos knygos paroda: "Graffiti world: street art from five continents"

2012 02 13 - 2012 03 30  Vienos knygos paroda: "Art Deco complete: the definitive guide to the decorative arts of the 1920s and 1930s"

2012 01 03 - 2012 02 10  Vienos knygos paroda: Alberto Giacometti: a biography of his work