Vakaras Juozui Tumui-Vaižgantui

Kovo 7 d. (ketvirtadienį) 17.15 val. konferencijų salėje vyks vakaras „Meilės tautai glėby išsūpuota gimtoji lietuvių kalba“, skirtas J. Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms. Po to pakviesime į I aukšto ekspozicinėse erdvėse eksponuojamos parodos „Tiesa tik toji: universalus Vaižgantas kaip Viešpaties diena“ pristatymą.

2019-ieji paskelbti kunigo ir rašytojo, visuomenės veikėjo J.Tumo-Vaižganto metais. Tai viena iš ryškiausių XX amžiaus pirmos pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėjas, lietuvių prozos klasikas, kritikas ir literatūros istorikas, jo kūrybinis palikimas yra gausiausias tarp jo meto rašytojų.

„Vaižgantas yra giliai pažvelgęs į žmogaus prigimtį, sukūręs įspūdingus žmogaus grožio, energijos, talentingumo, gerumo paveikslus. Bet jis buvo ne mažiau atidus ir tamsiajai žmogaus pusei. Tačiau jam svetima teisuolio poza – esminis yra sugebėjimas reikalauti visų pirma iš savęs, o ne iš kitų, ir tai jo kūrybai ir gyvenimiškai laikysenai suteikia didelį moralinį svorį. Tuo Vaižgantas šiandien labiausiai šviečia mums, suprantantiems, kad mūsų dabartis ir ateitis daugiausia priklauso nuo mūsų pačių žmogiškumo, nuo sugebėjimo reikalauti pirmiausia iš savęs, kad taptume naujo savo tautos ir valstybės laiko žmonėmis“, – rašė Vanda Zaborskaitė.

Bibliotekoje vyksiančio renginio metu Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė Lionė Lapinskienė skaitys pranešimą, kuriame bus aptartos J. Tumo-Vaižganto patriotinės nuostatos ir išryškinti ryšiai bei bendradarbiavimas gimtosios kalbos klausimais su XIX a. pab.–XX a. pr. lietuvių kalbininkais: kun. K. Jauniumi, J. Jablonskiu, K. Būga, J. Balčikoniu, P. Būtėnu ir kultūros veikėjais: M. Grigoniu, G. Petkevičaite-Bite, A. Smetona, P. Matulioniu, kun. J. Linde-Dobilu, J. Elisonu, prof. E. Volteriu ir kt.

Vėliau susirinkusieji bus supažindinti su paroda „Tiesa tik toji: universalus Vaižgantas kaip Viešpaties diena.“ 150-osioms Vaižganto (1869–1933) gimimo metinėms skirtoje parodoje pristatomi leidiniai, saugomi Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, prisimenama jo veikla ir kunigavimas Panevėžio rajone, Vadaktėliuose.

Parodą parengė Albina Saladūnaitė, Ilona Mažylytė. Apipavidalino Milda Lašaitė.

Informuojame, kad renginių metu visuomenės informavimo tikslu gali būti fotografuojama ir filmuojama, todėl Jūs galite būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Renginių nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti skelbiami renginio organizatorių interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse.