Poezijos knygos „Surink iš pakraščių“ sutiktuvės

Rugsėjo 26 d. (trečiadienį) 17 val. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje – kunigo Justo Jasėno poezijos knygos „Surink iš pakraščių“ sutiktuvės. Dalyvaus knygos autorius, lituanistė Birutė Valkiūnienė, dailininkė, knygos iliustruotoja Stasė Medytė, dainų autorius ir atlikėjas Sigitas Stankūnas. Renginį ves poetė Elvyra Pažemeckaitė.

Poetas kunigas J. Jasėnas jau yra išleidęs poezijos knygas „Užmigdykite mus Ežeruos“ (2009 m.) ir „Artumų Erčios“(2012 m.). Trečioji knyga „Surink iš pakraščių“, išėjusi po šešerių metų pertraukos, įkvėpta istorijos, asmenybių, kelionių į Izraelį, Jordaniją, Gruziją. Temos įvairuoja nuo 1863 m. sukilimo, Antano Baranausko iki nūdienos, kuomet eilėraščiai gimsta po apsilankymų Baltarusijos mažosiose lietuvių salelėse ar Maironio muziejuje Kaune.
„Daug kur būta, daug kur gyventa, daug žmonių sutikta, knygų perskaityta, daug jautrių vakarų būta. Norėjosi iš tų vietų trupinėlius surinkti ir į vieną knygą sudėti. Todėl ir pavadinimas toks“, – sako kun. J. Jasėnas.
Pasak jo, kunigo ir poeto pašaukimai vienas kitą papildo ir neprieštarauja, nes tai –žodžio tarnyba. Rašymas, pamokslai, eilėraščiai, bendravimas su žmonėmis įvairiose gyvenimo stotelėse.
Kun. J. Jasėnas kilęs iš Panevėžio rajono, Katinų kaimo, mokęsis Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijoje. 2007 m. baigė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją ir tais pačiais metais Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje buvo pašventintas kunigu. Tarnystė Anykščių, Zarasų, Kupiškio miesto ir rajono bažnyčiose, o tada vėl sugrįžimas į Panevėžį, į Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią.
„Man svarbu – praeitis, ilgesys, tikrumo paieškos bendravime, gyvenime. Laikinume išsaugoti bendrystės dėmenis, susitikti su žmogumi, nuoširdžiai su juo pakalbėti, sužinoti, kas jam skauda, dėl ko jis nerimauja. Tęstinumas, kad nenutrūktų tai, kas ilgai kurta. Jautraus žodžio paieškos. Gimtoji kalba“, – savosios poezijos esmę nusakė knygų autorius.
Visas tris kun. J. Jasėno poezijos knygas iliustravo dailininkė Stasė Medytė, paskatinusi jauną poetą išleisti pirmąją knygą. Pasak kunigo, tai irgi susišaukia su gražia bendryste, tęstinumu, kas yra būdinga jo kūrybai.
Knygos „Surink iš pakraščių“ sudarytojas, redaktorius ir leidėjas Vytautas Kaziela.
„Susitiksime su Bažnyčios užaugintu kunigu, teologijos licenciatu, su poezijos konkursų, premijų laureatu, su etninės kultūros broliu. Trečiąkart poezijos rinktine prabylantis Poetas, sakytumei, renkasi kitą kelią – nuo vandens, vertikalės, gelmės pereina į horizontalią sritį. O ši atsiveria dvasiai dosnia įvairove: senasis Kaunas, Andrioniškis, Kazbekas, Betliejus, Australija, miestas, parkas, kalvos aukštuma, užmirštas kapinynas, miško tankmė. Štrichuojant žemėlapį, ryškėja ir hidronimų piešinys su Liepų sala, Nykio bei Liaudės krantu, ežerų akimis, su artėjančia tėkme.
Tai kelionei, kai ,,vėtrų aitrumos skverbias į sielą", kai ,,klausia, kur dar eisim", pasirenkama aiški kryptis – ,,iki galo", nors lieptas nepriklauso mums, nors jis virpantis, nors jo neįsitversime.
Nebylystė yra parklupdytoji. Todėl ir svarbu būti surinktiems iš pakraščių, susėsti prie vakaro stalo...“, – teigia lituanistė Birutė Valkiūnienė.

Parengė Virginija Januševičienė