Karta, iš kurios mokėmės

Rugsėjo 18 d. (antradienį) 17 val. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos konferencijų salėje bus sutinkama nauja knyga „Karta, iš kurios mokėmės“ apie primirštus Panevėžio mergaičių gimnazijos (dabar: Vytauto Žemkalnio gimnazija) mokytojus. Knygos sudarytojai – panevėžietis istorikas Juozas Brazauskas ir šiaulietė, Garbės kraštotyrininkė Irena Dambrauskaitė-Rudzinskienė.

Savo prisiminimais apie mokslo metus gimnazijoje dalinsis buvusios gimnazistės: Nijolė Baužytė, Stasė Žilvytytė-Mikeliūnienė, Liudvika Kalinauskaitė-Miliūnaitė-Knizikevičienė, Irena Dambrauskaitė- Rudzinskienė.

„Metai negailestingai bėga ir nusineša brangių, artimų žmonių atminimą. Šiais metais minime Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ąsias metines. Norėdami pagerbti tarpukario Lietuvos pedagogų kartą, iš kurios sėmėmės tvirtybės, mokėmės dirbdami sovietinės okupacijos metais, parengėme biografinių apybraižų, prisiminimų knygą. Joje rasite mažiau žinomų, primirštų Panevėžio mergaičių gimnazijos pedagogų gyvenimo ir kūrybos apžvalgas. Geriau žinomų, garsių miesto pedagogų – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Zikaro, Julijono Lindės-Dobilo, Petro Būtėno, Mato Grigonio ir kitų gyvenimas aprašytas įvairiuose leidiniuose.

Džiaugsimės, kad vyresnės kartos skaitytojai vėl prisimins mylimus ir gerbiamus Panevėžio mergaičių gimnazijos pedagogus, o jaunoji pedagogų karta pratęs jų gyvenimo ir naujos Lietuvos kartos, gimusios ir augančios Laisvės sąlygomis, auklėjimo tradicijas.

Mums turi likti svarbūs ir kartu skausmingi likimai kartos, kuri mokėsi Nepriklausomos Lietuvos gimnazijose, patyrė laisvos valstybės griūtį, kurios nemažas dalis gyvenimo prabėgo sovietmečiu“, – taip knygą pristato jos sudarytojas J. Brazauskas.

Jautriai ir nuoširdžiai leidinyje primenami mokytojai: Danutė Barisaitė, Petronėlė Bylaitė-Bernadišienė, Jonas Dičius, Jurgis Elisonas, Elena Gabulaitė, Ona Girčytė-Maksimaitienė, Stasys Janauskas, Leonas Kuodys, Antanas Lakiūnas, Venantas Morkūnas, Marija Giedraitienė, Antanas Strabulis, Sofija Žemaitienė, Vanda Žemaitytė-Vabalienė.

Knyga iliustruota retomis nuotraukomis. Pateikta asmenvardžių rodyklė. Sudarytojas J. Brazauskas džiaugėsi gražiu leidinio dizainu (dizainerė-maketuotoja Elytė Žirkauskienė) ir gražia knygos kalba (kalbos redaktorė Birutė Goberienė). Knygą spausdino Donato Rudžio individuali įmonė Panevėžyje.

Knygos išleidimą parėmė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Panevėžio skyrius, Panevėžio švietimo profesinė sąjunga, Janauskų šeima, kun. dr. Gediminas Jankūnas, Giedrė ir Darius Gaudiešiai.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūrinių renginių ir leidybos skyrius